Undervisere

Tilbage

Ingrid Hartelius Dall

Juridisk seniorrådgiver hos Børns Vilkår

Ingrid Hartelius Dall er juridisk seniorrådgiver hos Børns Vilkår. Her varetager hun juridiske problemstillinger på BørneTelefonen og i forbindelse med Børns Vilkårs professionelle bisidderordning. Derudover er hun involveret i politikudvikling og underviser i børns rettigheder i forskellige sammenhænge.

Tidligere har hun været ansat i det familieretlige kontor ved Statsforvaltningen Hovedstaden (Statsamtet København), hvor hun har været en del af task force-enheden, der varetager særligt vanskelige sager.

Ingrid Hartelius Dall er endvidere uddannet konfliktmægler med speciale i familieretlige konflikter. Ingrid har derudover været ansat i Tilsynet, der påser kommunernes overholdelse af offentligretlig lovgivning.