Netværk

stroke-width="2.28571" />
Landskab med vindmøller - Konferencen om miljøret, miljøprocesser og grønne miljøprojekter.

Konference

Miljøkonferencen

Miljørettens principper under kraftige klimaforandringer

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Konferencens udgangspunkt - massive miljømæssige udfordringer

De miljøretlige problemstillinger er mere presserende i samfunds- og erhvervsudviklingen end nogensinde.

Massive udfordringer på klimaområdet og akutte krav om intensiv udvikling af grøn energi mødes af om muligt endnu større udfordringer i vores vandmiljø, truslen mod vores grundvand og ultimativt vores drikkevand, bl.a. fra jordforurening og problemer med PFAS, pesticider og andre miljøfarlige stoffer, både fra landbruget og deponering af forurenet jord, der således også har ledt til massivt iltsvind og fiskedød i vores indre farvande.

Nordic Waste-sagen står som en særdeles opsigtsvækkende og nærmest katastrofal sag, der både omfatter massive problemer med jordforurening, drikkevand samt den omgivende natur og boligområder, og  som rejser en lang række principielle retlige problemstillinger – evt. også spørgsmål miljøstraf.

Samtidig intensiveres kravene fra EU, bl.a. i det såkaldte Vandrammedirektiv, der opstiller målsætninger for vores vandmiljø, der skal være indfriet inden 2027, såvel angående vandkvalitet og miljøfarlige stoffer såvel som for kvantiteten, der er aldeles aktuelle i Danmark med de voldsomme mængder regn og oversvømmelser, som vi har set i det forløbne år, og som formentlig kun vil intensiveres fremadgående.

Dertil kommer et stærkt intensiveret fokus på biodiversitet og krav om bedre vilkår for den danske natur, ikke mindst krav om mere plads og udlægningen af flere arealer til vild natur, som en række miljøorganisationer arbejder målrettet for.

Miljøretsprocesser og miljøvurderinger i fokus

Alt i alt en særdeles afgørende brydningstid med stærke interesser mellem klima, energi, miljø og natur – og ikke mindst mellem energi- og forsyningsselskaber, byggeriet, landbruget, regioner, kommuner, myndigheder og miljøorganisationer.

Det hele brydes i ofte komplekse og langvarige miljøsager og miljøretsprocesser, som ofte er en barriere for de afgørende udviklingsprojekter bl.a. inden for klimaprojekter, grøn energi, vandrensning, forureningsbekæmpelse, by- og infrastrukturudvikling mv., og det er disse miljøretsprocesser, herunder ikke mindst de svære og ofte langvarige miljøvurderinger – der er det centrale omdrejningspunkt for indlæg og debatter på konferencen.

Formål og indhold

Denne miljøkonference sætter fokus på de miljøretlige dilemmaer, der er højaktuelle og afgørende i lovgivning og ikke mindst retspraksis gående fremad.

Her får du den nyeste viden og de skarpeste analyser på problemstillinger om retsprincipper miljøvurderinger, habitat, forurening og hele den miljøretlige proces ifm. byudvikling, byggeri, infrastruktur, energi og forsyning, industri og landbrug.

Og der sættes spot på konflikten mellem de forskellige interesser med klimaet og miljø som en gennemgående faktorer i lyset af såvel dansk lovgivning som EU-direktiver og gennemgående tendenser i retspraksis og afgørende miljøsager.


Faglige spor - Byg din egen agenda

Miljøkonferencen deles om eftermiddagen op i 3 faglige spor, der tilsammen rammesætter de aktuelle klima- og miljøretlige problemstillinger med de mest centrale og aktuelle miljøretlige agendaer:

  • Jord og grundvand
  • Håndhævelse og miljøansvar
  • Energi og forsyning

Sporene vil blive tilrettelagt med indlagte pauser, så du frit kan skifte mellem dem og tilrettelægge konferencens indhold til dine faglige behov.


Talere og samarbejdspartnere

Konferencen præsenteres i samarbejde med:
  • Kim Christian Højmark, advokat (L) og partner i Poul Schmith/Kammeradvokaten
    der tegner teamet for Miljø- og Energiret og er specialiseret i miljøret, planlægning og energi
  • Håkun Djurhuus, advokat (H) og partner i Lundgrens
    højt specialiseret og med mere end 30 års erfaring inden for proces, entreprise- og miljøret

Det er således to af landets stærkeste eksperter inden for miljøretten, der vil tegne konferencen, sætte den faglige agenda og fungere som moderatorer undervejs og på de faglige spor.

Med ståsted i hhv. Poul Schmith/Kammeradvokaten og Lundgrens kommer de med diametralt forskellige perspektiver, som repræsentanter for hhv. styrelser, regioner og kommuner på den ene side, og byggeriet, landbruget og industrien på den anden, og dermed får deltagerne belyst tingene fra begge sider.

Konferencen samler samtidig repræsentanter fra de vigtigste offentlige myndigheder samt fra centrale private aktører i byggeriet, energisektoren, industrien og landbruget, foruden toneangivende forskere på området.

Udbytte

Der er lagt op til en af de vigtigste konferencer i 2024 - klima, energi, miljø, forurening og naturbeskyttelse og de centrale miljøretlige processer i, der samler nogle af de allermest højaktuelle talere på området.

Konferencen giver den nyeste viden, opdateringer og analyser på det miljøretlige område, såvel dansk som international miljølovgivning, i lyset af nogle af de mest principielle og betydningsfulde sager netop nu.

Det er et af årets vigtigste faglige events for viden-, erfaringsudveksling og networking med alle centrale aktører på det miljøretlige område.

Programmet for Miljøkonferencen

Årets konference har mange aktuelle indlæg. Læs mere om Miljøkonferencen 2023 og se det spændende program her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende konferencen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk