Konference

Miljøkonferencen

Miljørettens principper under kraftige klimaforandringer

7

lektioner

6795 DKK.

Udgangspunktet for konferencen

Miljøretlige problemstillinger er mere presserende i samfunds- og erhvervsudviklingen end nogensinde.

Klimaproblematikken er en altdominerende faktor, der ændrer spillereglerne og retsprincipper på miljø- og energiområdet radikalt, hvor klimahensyn ofte står i direkte kontrast til traditionelle miljømæssige og økonomiske hensyn.

Den stærke udvikling i byggeri, energi- og infrastrukturprojekter aktualiserer samtidig en lang række miljømæssige problemstillinger og tvister, herunder spørgsmål om habitater, forurening af jord, luft og vand, samt skarpere miljøkrav til landbrug, industri og byudvikling.

En række spektakulære miljøsager har sat disse retsprincipper på spidsen, - f.eks. forløbet om Lynetteholmen, Fælledby, Aarhus Havn, store sager om vindmølleparker f.eks. Energiøerne, Omø, Thorup Slette m.fl. – ligesom at nye teknologier som Power-to-X og CCS ændrer perspektiverne radikalt, herunder med krav om anlæggelse af de nye energiparker, lagring af CO2 i Nordsøen mv.

Samtidig må vi forholde os til akutte sager om forurening af jord- og vandmiljøet, hvor sagerne om PFOS og ikke mindst om pesticider i grundvandet udgør omfattende udfordringer, der kræver handling her og nu.

Alt i alt en særdeles afgørende brydningstid med stærke interesser mellem klima og miljø – og ikke mindst mellem energi- og forsyningsselskaber, byggeriet, landbruget, kommuner, myndigheder og miljøorganisationer.
 

Formål og indhold

Denne miljøkonference sætter fokus på de miljøretlige dilemmaer, der er højaktuelle og afgørende i retspraksis gående fremad.

Her får du den nyeste viden og de skarpeste analyser på problemstillinger om miljøvurderinger, habitat, forurening og hele den miljøretlige proces ifm. byudvikling, byggeri, infrastruktur, energi og forsyning, industri og landbrug.

Og der sættes spot på konflikten mellem de forskellige interesser med klimaet som en gennemgående faktor, i lyset af såvel dansk lovgivning som EU-ret og international lovgivning.


Faglige spor - Byg din egen agenda

Miljøkonferencen deles om eftermiddagen op i 3 faglige spor:


Spor 1 - Vand og jord

Spor 2 - Miljøprocesser og håndhævelse
Spor 3 - Forsyning og energi
 

Sporene er tilrettelagt med indlagte pauser, så du frit kan skifte mellem dem, og tilrettelægge konferencens indhold til dine faglige behov.


Talere og samarbejdspartnere

Konferencen præsenteres i samarbejde med:


  • Kim Christian Højmark, advokat (L) og partner i Poul Schmith/Kammeradvokaten
    der tegner teamet for Miljø- og Energiret og specialiseret i miljøret, planlægning og energi

  • Håkun Djurhuus, advokat (H) og partner i Lundgrens
    højt specialiseret og med mere end 30 års erfaring inden for proces, entreprise- og miljøret


Det er således to af landets stærkeste eksperter inden for miljøretten, der vil tegne konferencen, sætte den faglige agenda og fungere som moderatorer undervejs og på de faglige spor.

Med ståsted i hhv. Poul Schmith/Kammeradvokaten og Lundgrens, kommer de med diametralt forskellige perspektiver, som repræsentanter for hhv. styrelser, regioner og kommuner på den ene side, og byggeriet, landbruget og industrien på den anden, og dermed får deltagerne belyst tingene fra begge sider.

Konferencen samler samtidig repræsentanter fra de vigtigste offentlige myndigheder samt fra centrale private aktører i byggeriet, energisektoren, industrien og landbruget, foruden toneangivende forskere på området.

 

Udbytte

Der er lagt op til en af de vigtigste konferencer om miljø, klima og energi i 2023, der samler nogle af de allermest højaktuelle talere på området.

Konferencen giver den nyeste viden, opdateringer og analyser på det miljøretlige område, såvel dansk som international miljølovgivning, i lyset af nogle af de mest principielle og betydningsfulde sager netop nu.

Det er et af årets vigtigste events for viden-, erfaringsudveksling og networking med alle centrale aktører på det miljøretlige område.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende konferencen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk