Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Ellen Margrethe Basse

Dr.jur. og professor emerita på Aarhus Universitet

Ellen Margrethe Basse er dr.jur., Professor emerita på Aarhus Universitet. Efter mere en 47 års ansættelse som forsker på Aarhus Universitet gik Ellen officielt på pension i fra 1. januar 2022.

Ellen Margrethe Basse er dog stadig tilknyttet det Juridiske Institut ved Aarhus Universitet, hvor hun stadig forsker i miljøret og de tilgrænsende områder f.eks. energi- og klimaret.

Herudover blander Ellen fra tid til anden i den offentlige debat om miljø, energi, klima m.m. Hun har i sin tid som forsker udgiver 50 bøger, over 100 artikler og bidraget til over 50 andre bøger.

Ellen Margrethe Basse er dr.jur., Professor emerita hos Aarhus Universitet. Ellen er dog stadig tilknyttet det Juridiske Institut ved Aarhus Universitet, hvor hun stadig forsker i miljøret.