Netværk

stroke-width="2.28571" />

Certificering

Certificering i Mediation - Certificeret Mediator - alle 7 moduler

Bliv certificeret mediator og ekspert i konfliktløsning

49

lektioner (point)

38950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Udbytte

På Certificering i mediation får du en solid mediatoruddannelse, der med indføring i konfliktforståelse, mæglingsteori og praksis gør dig i stand til at håndtere konflikter som mediator, men som også giver dig værktøjer som leder eller rådgiver.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den refleksive model og opbygger praktisk erfaring via rollespil og træning ovenpå et teoretiske fundament. Via træningen får du en mulighed for egenindsigt og -udvikling og opnår værktøjer til at understøtte konfliktløsning gennem en struktureret proces.


Indhold

Mediation er en anerkendt metode til løsning af konflikter. I forhold til den traditionelle proces gennem f.eks. domstole, nævn og voldgift, er mediation ofte fremhævet som en hurtigere, billigere og bedre metode til løsning af konflikter. Metoden hviler på årelang international forskning, og baserer sig i Danmark primært på den refleksive model, som beskrevet af professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv.

Mediation som metode er efterhånden indbygget i mange af samfundets systemer, herunder f.eks. som retsmægling ved domstolene og som led i byggeriets konfliktløsningstrappe i AB18. Anerkendte tvistløsningsinstitutioner, som domstolene, Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet mfl., tilbyder konfliktløsning via mediation og på EU-plan er mediationen et anerkendt værktøj til ”access to justice”.

Certificeringen består af en grunddel på 4 moduler og en overbygning på 3 moduler:

 • Modul 1-4: Grundlæggende konfliktforståelse og -håndtering
 • Modul 5-7: Overbygning med fokus på fordybelse i teorien, rollespil og træning

Grunduddannelsen og overbygningen kan købes hver for sig, men certificering opnås alene ved fuld deltagelse i alle 7 moduler.

Certificering i Mediation består af i alt 7 moduler.
 

Modul 1

På modul 1 starter vi i mæglingsteorien og giver en introduktion til mediationens kendetegn som metode til løsning af konflikter. Vi giver dig en grundlæggende indsigt i selve konfliktens væsen og dens kendetegn herunder konflikteskalering og konfliktdimensioner. Du vil også få indblik i følelsesregulering i konflikter. Der vil være øvelser og dialog.

Indholdet er centeret om:

 • Mæglingsteori
 • Mediationens kendetegn
 • Konfliktforståelse
 • Konflikteskalering
 • Dimensioner i konflikter
 • Psykologiske mekanismer i konflikter
 • Følelsesregulering i konflikter 


Modul 2

På modul 2 ser vi på det traditionelle verdenssyn og det paradigmeskifte, som mediationen hviler på. Vi giver et overblik over mediation i Danmark og sætter en overordnet ramme for håndteringen af tvister og konflikter gennem mediation. Vi fokuserer på mediation efter den refleksive mediationsmodel. Herudover arbejder vi med kommunikationen i mediation og træner de indledende trin i mediation. Undervejs gives der indsigt i afdækning af de interesser og behov, som ligger bag konflikten.

Indholdet er centeret om:

 • Det nye og det traditionelle paradigme
 • Mediation i Danmark
 • Kommunikation i mediation, herunder aktiv lytning og dialog vs debat
 • Introduktion til de 6 trin i mediation
 • Mediationens åbnings- og redegørelsesfaser (trin 1 og 2)
 • Standpunkter, interesser og behov
 

Modul 3

På modul 3 ser vi forskellige virksomhedsopfattelser og sandheder. Vi arbejder med retfærdighed og procesretfærdighed samt mediationens grundprincipper som neutralitet, upartiskhed og selvbestemmelse. Derudover arbejder vi videre med mediation i praksis og træner både brainstorming og forhandling i mediationen (trin 3 og 4).

Indholdet er centreret om:

 • Virkelighedsopfattelser og sandhed
 • Retfærdighed og procesretfærdighed
 • Principper i mediation (neutralitet, upartiskhed, frivillighed/selvbestemmelse)
 • Problemformulering og ideudvikllings (trin 3 og 4)
 • Løsningsmuligheder i konflikter
 • Bisiddere og rådgivere
 • Separate møder
 

Modul 4

På modul 4 ser vi på forskellige mæglingspraksisser med henblik på at forstå forskellen på faciliterende og evaluerende metoder. Vi dykker ned i mediators egen empati, sympati og antipati og hvilken rolle disse har i mediationen. Vi kigger på processens betydning for resultatet og de retssikkerhedsmæssige overvejelser, der knytter sig hertil. På modul 4 går vi også i dybden på forhandling og træner afslutningen på mediationsprocessen (trin 5 og 6), sådan at man på grundforløbet har øvet alle mediationens trin.

Indholdet er centeret om:

 • Evaluerende vs. faciliterende mediationspraksis
 • Retssikkerhedsgarantier
 • Forhandling i mediation
 • Integrative vs. distributive forhandlinger
 • Mediators empati, sympati og antipati


Modul 5

Overbygningen starter på modul 5. Her går vi mere i dybden og intensiverer træningen i mindre hold og med tæt feedback fra en erfaren træner. Vi træner mediationens trin 1-6 og forbinder teori med praksis. Vi laver nedslag på forberedelsen af mediationen, spørgeteknik og magtens rolle i mediation. Der vil være gruppedrøftelser og fælles refleksioner.

Indholdet vil være centreret om:

 • Intensiveret træning i cases
 • Feedback på egen praksis
 • Praktisk øvelse i at gennemføre mediationens faser
 • Forberedelse af mediation
 • Feedback på egen praksis
 • Spørgeteknik
 • Magt i mediation
På model 5 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de første 3 trin.
 

Modul 6

På modul 6 fortsætter vi med at gå i dybden og have intens træning i mindre grupper baseret på en realistisk case. Der vil være tæt feedback fra en erfaren træner. Fokus vil være trin 1-3, og det kommer til at handle om at skabe rammerne for mediationen, om alle de svære situationer i parternes møde og mediators assistance med at deeskalere konflikten og skabe bevægelse til den mere kreative fase af mediationen.
Vi får også besøg fra Voldgiftsnævnet og undersøger den institionaliserede mediation, retsmægling og etiske retningslinjer.

Indholdet vil være centreret om:

 • Intensiveret træning i trin 1-3
 • Feedback på egen praksis
 • Åbning af mediationsprocessen
 • Understøttelse af parternes redegørelse og dialog
 • Institutionaliseret mediation og mægling (Voldgiftsnævnet)
 • Formøder
 • Retsmægling
 • Etiske retningslinjer
På model 6 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de sidste 3 trin.
 
Modul 7
På sidste modul fortsætter vi med at gå i dybden og have intens træning i mindre grupper baseret på en realistisk case. Der vil være tæt feedback fra en erfaren træner. Fokus vil være trin 4-6, og vi bevæger os dermed videre i mediationsprocessen. Efter redegørelsesfasen hjælper mediator parterne med at indgå en for begge parter tilfredsstillende aftale. Det kræver både parternes idéer og forhandling. Vi træner denne del af mediationsprocessen og derudover afslutningen af mediationen.

Vi stiller skarpt på nogle af de vanskeligste udfordringer, man som mediator kan møde. Vi kigger på etik og mediators egen praksis, selvrefleksion og supervision. Derudover arbejder vi med, hvordan du kan implementere og videreudvikle din nyerhvervede viden og kunnen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Intensiveret træning i trin 4-6
 • Feedback på egen praksis
 • Mediators håndtering af idéer og løsningsforslag
 • Mulige udfordringer i de afsluttende trin
 • Mediators rolle i parternes forhandling
 • Indgåelse af aftale
 • Afslutning og opfølgning på mediationen
 • Mental forberedelse og selvregulering
 • Etik og vanskelige situationer i mediation
 • Udvikling af egen praksis og fortsat læring
 

Underviserne

JUC har sammen med to erfarne undervisere og praktikere udviklet denne certificering i mediation.

For at sikre det rigtige match, er underviserne udvalgt efter deres store teoretiske indsigt og praktiske erfaring, både som mediatorerer, retsmæglere og undervisere ved f.eks. Københavns Universitet.
 

Målgruppe

Certificeringen i mediation henvender sig til ledere, rådgivere og professionelle, som i sit virke møder og arbejder med konflikter og konfliktløsning. Målgruppen ønsker at tilegne sig viden om konflikter og kunne tilrettelægge og håndtere konflikter med mediationsmetoden.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale, herunder artikler mv. gennem JUC’s online materialeportal.
 
 • Certificeringen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

 • Uddannelsen er godkendt af Domstolsstyrelsen, Voldgiftsnævnet Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater i forhold til de uddannelsesmæssige krav til retsmæglere og mediatorer. 

 • Ligeledes vurderer Voldgiftsinstituttet uddannelsen som en klar fordel ved udpegning af mediatorer hos Voldgiftsinstituttet.

Programmet for Certificering i Mediation

Deltag i undervisningen og få en certificering, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Læs mere om certificeringen og se det spændende uddannelsesprogram her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende denne certificering, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f