Netværk

stroke-width="2.28571" />

Certificering

Certificering i Mediation - Certificeret Mediator - alle 7 moduler

Bliv certificeret mediator og ekspert i konfliktløsning

49

lektioner (point)

38950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Udbytte

På Certificering i mediation får du en solid mediatoruddannelse, der med indføring i konfliktforståelse, mæglingsteori og praksis gør dig i stand til at håndtere konflikter som mediator, men som også giver dig værktøjer som leder eller rådgiver.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den refleksive model og opbygger praktisk erfaring via rollespil og træning ovenpå et teoretiske fundament. Via træningen får du en mulighed for egenindsigt og -udvikling og opnår værktøjer til at understøtte konfliktløsning gennem en struktureret proces.


Indhold

Mediation er en anerkendt metode til løsning af konflikter. I forhold til den traditionelle proces gennem f.eks. domstole, nævn og voldgift, er mediation ofte fremhævet som en hurtigere, billigere og bedre metode til løsning af konflikter. Metoden hviler på årelang international forskning, og baserer sig i Danmark primært på den refleksive model, som beskrevet af professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv.

Mediation som metode er efterhånden indbygget i mange af samfundets systemer, herunder f.eks. som retsmægling ved domstolene og som led i byggeriets konfliktløsningstrappe i AB18. Anerkendte tvistløsningsinstitutioner, som domstolene, Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet mfl., tilbyder konfliktløsning via mediation og på EU-plan er mediationen et anerkendt værktøj til ”access to justice”.

Certificeringen består af en grunddel på 4 moduler og en overbygning på 3 moduler:

 • Modul 1-4: Grundlæggende konfliktforståelse og -håndtering
 • Modul 5-7: Overbygning med fokus på fordybelse i teorien, rollespil og træning

Grunduddannelsen og overbygningen kan købes hver for sig, men certificering opnås alene ved fuld deltagelse i alle 7 moduler.

Certificering i Mediation består af i alt 7 moduler.
 

Modul 1

På modul 1 får du en grundlæggende indsigt i mediationens omdrejningspunkt; konflikten. Derudover kommer vi omkring en introduktion til mediation som metode til at håndtere konflikter, og du får et overblik over anvendelsen af mediation i Danmark.

Indholdet er centeret om:

 • Konfliktforståelse
 • Konflikteskalering
 • Dimensioner i konflikter
 • Psykologiske mekanismer i konflikter
 • Følelsesregulering i konflikter
 • Definition af mediation
 • Mediation i Danmark
 

Modul 2

På modul 2 sætter vi en overordnet ramme for håndteringen af tvister og konflikter. Vi arbejder med de grundlæggende paradigmer i tilgangen til at løse og håndtere konflikter, for herefter at fokusere på mediation efter den refleksive mediationsmodel. Herudover arbejder vi med kommunikationen i mediation og træner de indledende trin i mediation.

Indholdet er centeret om:

 • Det nye og det traditionelle paradigme
 • Introduktion til de 6 trin i mediation
 • Kommunikation i mediation
 • Mediationens åbnings- og redegørelsesfase
 • Standpunkter, interesser og behov
 • Dialog vs. debat
 • Aktiv lytning
 

Modul 3

På modul 3 går vi bagom mediationens grundprincipper. Vi arbejder med grundantagelser og værdier samt håndtering af magtasymmetri i konflikter. Derudover arbejder vi videre med mediation i praksis og træner både brainstorming og forhandling i mediationen.

Indholdet er centreret om:

 • Grundantagelse og værdier
 • Forskellige virkelighedsopfattelser i konflikter
 • Principper i mediation
 • Udligning af magtasymmetri
 • Løsningsmuligheder i konflikter
 • Forhandling i mediation
 • Afslutning af mediation
 • Integrative vs. distributive forhandlinger
 

Modul 4

På modul 4 arbejder vi med processens betydning for resultatet og med etik i mediation. Vi sætter fokus på mediators intervention i konflikten, på retssikkerhed og på, hvordan mediator sikrer parternes råderet og -rum i konflikten. Derudover kommer vi omkring bisiddere i mediation og separate møder.

Indholdet er centeret om:

 • Evaluerende vs. faciliterende mediation
 • Mediators empati, sympati og antipati
 • Procesretfærdighed
 • Etiske retningslinjer
 • Retssikkerhedsgarantier
 • Bisiddere og rådgivere
 • Separate møder


Modul 5

Vi træner mediationens første 3 trin og forbinder teori med praksis. Det handler om at skabe rammerne for mediationen, om alle de svære situationer med at få parterne til at redegøre for konflikten og få den deeskaleret, og om bevægelsen til den mere kreative fase af mediationen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Mediators aktivitet før mediationen
 • Forberedelse af det fysiske rum
 • Mediators personlige forberedelse
 • Åbning af mediationsprocessen
 • Parternes redegørelse
 • Deeskalerende kommunikation
 • Formulering af problemfelt

På model 5 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de første 3 trin.
 

Modul 6

Her bevæger vi os videre i mediationsprocessen. Efter redegørelsesfasen skal mediator nu hjælpe parterne med at indgå en, for begge parter, tilfredsstillende aftale. Det kræver både parternes idéer og forhandling. Vi træner denne del af mediationsprocessen og derudover afslutningen af mediationen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Mediators håndtering af idéer og løsningsforslag
 • Mulige udfordringer i de afsluttende trin
 • Mediators rolle i parternes forhandling
 • Indgåelse af aftale
 • Afslutning og opfølgning på mediationen

På model 6 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de sidste 3 trin.
 
Modul 7
På sidste modul arbejder vi det hele igennem i praksis og stiller skarpt på nogle af de vanskeligste udfordringerne, man som mediator kan møde. Vi kigger på mediators egen praksis, selvrefleksion og supervision. Derudover arbejder vi med, hvordan I kan implementere jeres nyerhvervede viden og kunne.

Indholdet vil være centreret om:

 • Vanskelige situationer i mediation
 • Egne sympatier og antipatier
 • Supervision
 • Selvregulering
 • Etiske dilemmaer
 • Evnen til at skabe kontakt til parterne
 

Underviserne

JUC har sammen med to erfarne undervisere og praktikere udviklet denne certificering i mediation.

For at sikre det rigtige match, er underviserne udvalgt efter deres store teoretiske indsigt og praktiske erfaring, både som mediatorerer, retsmæglere og undervisere ved f.eks. Københavns Universitet.
 

Målgruppe

Certificeringen i mediation henvender sig til ledere, rådgivere og professionelle, som i sit virke møder og arbejder med konflikter og konfliktløsning. Målgruppen ønsker at tilegne sig viden om konflikter og kunne tilrettelægge og håndtere konflikter med mediationsmetoden.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale, herunder artikler mv. gennem JUC’s online materialeportal.
 
 • Certificeringen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

 • Uddannelsen er godkendt af Voldgiftsnævnet til opfyldelse af det uddannelsesmæssige krav i reglerne i forhold til mediation.

 • Ligeledes er uddannelsen designet til at leve op til uddannelseskravene for mediatorer ved Voldgiftsinstituttet, Mediationsinstituttet og for retsmæglere ved domstolene. 

Programmet for Certificering i Mediation

Deltag i undervisningen og få en certificering, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Læs mere om certificeringen og se det spændende uddannelsesprogram her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende denne certificering, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f