Certificering i Mediation - Certificeret mediator - alle 7 moduler

Certificering i Mediation - Certificeret mediator - alle 7 moduler

Udbytte

På Certificering i Mediation får du en solid mediatoruddannelse, der med indføring i konfliktforståelse, mæglingsteori og praksis gør dig i stand til at håndtere konflikter som mediator, men også giver dig værktøjer som leder eller rådgiver.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den refleksive model og opbygger praktisk erfaring via rollespil og træning ovenpå et teoretiske fundament. Via træningen får du en mulighed for egenindsigt og -udvikling og opnår værktøjer til at understøtte konfliktløsning gennem en struktureret proces.


Indhold

Mediation er anerkendt som metode til at løse konflikter på. I forhold til den traditionelle proces gennem f.eks. domstole, nævn og voldgift, er mediation ofte fremhævet som en hurtigere, billigere og bedre metode til løsning af konflikter. Metoden hviler på årelang international forskning og baserer sig i Danmark primært på den refleksive model som beskrevet af professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv.

Mediation som metode er efterhånden indbygget i mange af samfundets systemer, herunder f.eks. som retsmægling ved domstolene og som led i byggeriets konfliktløsningstrappe i AB18. Anerkendte tvistløsningsinstitutioner, som domstolene, Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet mfl., tilbyder konfliktløsning via mediation og på EU plan er mediationen et anerkendt værktøj til ”access to justice”.


Certificeringen består af en grunddel på 4 moduler og en overbygning på 3 moduler:

 • Modul 1-4: Grundlæggende konfliktforståelse og -håndtering
 • Modul 5-7: Overbygning med fokus på fordybelse i teorien, rollespil og træning

Grunduddannelsen og overbygningen købes hver for sig og certificering opnås alene ved fuld deltagelse i alle 7 moduler.


Grunduddannelsen består af følgende 4 moduler:

 

Modul 1

På modul 1 får du en grundlæggende indsigt i mediationens omdrejningspunkt, konflikten. Derudover kommer vi omkring en introduktion til mediation som metode til at håndtere konflikter, og du får et overblik over anvendelsen af mediation i Danmark.

Indholdet er centeret om:

 • Konfliktforståelse
 • Konflikteskalering
 • Dimensioner i konflikter
 • Psykologiske mekanismer i konflikter
 • Følelsesregulering i konflikter
 • Definition af mediation
 • Mediation i Danmark

 

Modul 2

På modul 2 sætter vi en overordnet ramme for håndteringen af tvister og konflikter. Vi arbejder med de grundlæggende paradigmer i tilgangen til at løse og håndtere konflikter, for herefter at fokusere på mediation efter den refleksive mediationsmodel. Herudover arbejder vi med kommunikationen i mediation og træner de indledende trin i mediation.

Indholdet er centeret om:

 • Det nye og det traditionelle paradigme
 • Introduktion til de 6 trin i mediation
 • Kommunikation i mediation
 • Mediationens åbnings- og redegørelsesfase
 • Standpunkter, interesser og behov
 • Dialog vs. debat
 • Aktiv lytning

 

Modul 3

På modul 3 går vi bagom mediationens grundprincipper. Vi arbejder med grundantagelser og værdier og med håndtering af magtasymmetri i konflikter. Derudover arbejder vi videre med mediation i praksis og træner både brainstorming og forhandling i mediationen.

Indholdet er centreret om:

 • Grundantagelse og værdier
 • Forskellige virkelighedsopfattelser i konflikter
 • Principper i mediation
 • Udligning af magtasymmetri
 • Løsningsmuligheder i konflikter
 • Forhandling i mediation
 • Afslutning af mediation
 • Integrative vs. distributive forhandlinger

 

Modul 4

På modul 4 arbejder vi med processens betydning for resultatet og med etik i mediation. Vi sætter fokus på mediators intervention i konflikten, på retssikkerhed og på, hvordan mediator sikrer parternes råderet og -rum i konflikten. Derudover kommer vi omkring bisiddere i mediation og separate møder.

Indholdet er centeret om:

 • Evaluerende vs. faciliterende mediation
 • Mediators empati, sympati og antipati
 • Procesretfærdighed
 • Etiske retningslinjer
 • Retssikkerhedsgarantier
 • Bisiddere og rådgivere
 • Separate møder


Modul 5-7

På modul 5-7 træner vi mediation fra start til afslutning. Vi går dybere i de refleksive overvejelser, som mediator støder på i træningen. Modulerne bevæger sig i spændfeltet mellem teori og praksis og kobler læringen fra modul 1-4 med mediators overvejelser og dilemmaer i mediationsrummet. Vi beskæftiger os tilmed med andre mediationsmetoder som den kognitive, den transformative og den aftalefokuserede mediationsmodel. Der vil yderligere være fokus på mediators egen praksis, selvrefleksion og supervision. Læringen tager sigte på, at deltagerne skal kunne praktisere mediation i konflikter.

Form i undervisningen: gruppearbejde, øvelser, oplæg, rollespil, træning, fælles opsamling.

 

Underviserne

Certificering i Mediation er udviklet og ledes af to af landets største kapaciteter inden for mediation, der ligeledes er nogle af de mest erfarne undervisere på området.
 

Mie Marcussen underviser på Masteruddannelsen i Mediation på Københavns Universitet.
Gennem sin virksomhed Marcussen & Company udbyder hun Konfliktnavigatøruddannelsen foruden en række kurser og foredrag indenfor mediation og konfliktmægling. Hun har 15 års erfaring og flere hundrede mediationer bag sig, e.g. utallige personalesager og overenskomster bl.a. 6 år i Dansk Industri.

Benjamin Lundström har igennem mange år - og indtil maj 2016, hvor han blev konstitueret som landsdommer - været bestyrelsesformand i Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet og medvirket til udvikling af mediationen i Danmark. Han mange års undervisningserfaring med uddannelsen af nye mediatorer og retsmæglere på Københavns Universitet og i Domstolsstyrelsen.


Tilsammen har Mie og Benjamin gennemført mere end 600 mediationer, og udgør således en helt usædvanlig ekspertise – både på den praktiske side med en enorm erfaring med mediationer, retsmægling og konfliktløsning i erhvervslivet men ikke mindst deres indgående undervisningserfaring.

 

På overbygningen vil vi få bidrag fra to gæsteundervisere:

 • Lene Ahlmann-Ohlsen, Direktør for Voldgiftsnævnet
 • Lotte Wetterling, Mediator og fhv. præsident for Sø- og Handelsretten,

De vil bidrage med cases, eksempler og udlægning af mediationer og retsmægling fra de to institutioner, som giver et dybt indblik i nogle af de svære problematikker og anvendelse af mediationens centrale redskaber i det virkelige liv.
 

Målgruppe

Certificeringen i Mediation henvender sig til ledere, rådgivere og professionelle, som i sit virke møder og arbejder med konflikter og konfliktløsning. Målgruppen ønsker at tilegne sig viden om konflikter og kunne tilrettelægge og håndtere konflikter med mediationsmetoden.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale, herunder artikler mv. gennem JUC’s online materialeportal.
 

Certificeringen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse og forventes at kunne godkendes som grundlag for advokaters antagelse som mediator/retsmægler hos blandt andre Domstolene og Voldgiftsnævnet og optagelse som medlem i Danske Mediatoradvokater. 


 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

49

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Modul 1

torsdag d 2. februar 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 2

mandag d 6. februar 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 3

torsdag d 2. marts 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 4

tirsdag d 14. marts 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 5

torsdag d 13. april 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 6

torsdag d 20. april 2023

Kl 09:00 - 09:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 7

torsdag d 4. maj 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Pris Ekskl. Moms

35.965

 

 

Certificering