Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Benjamin Lundström

Retsmægler og partner hos Sirius Advokater

Benjamin Lundström er partner i SIRIUS advokater og har siden 2004 arbejdet som mediator. Benjamin har haft mere end 350 mediationer og er på denne baggrund én af de mest erfarne mediatorer i Danmark.

Han har igennem mange år - og indtil maj 2016, hvor han blev konstitueret som landsdommer - været bestyrelsesformand i Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet og været med til at udvikle mediationen i Danmark.

Han er tilknyttet som mediator hos både Mediationsinstituttet, Voldgiftsinstittutet og Voldgiftsnævnet, hvor han løbende modtager udpegning som mediator.

I 2008 blev han antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler og har siden da fungeret som retsmægler i Østre Landsrets kreds.

Samme år blev han desuden udpeget til at deltage i Domstolsstyrelsens Arbejdsgruppe for etiske retningslinjer for retsmægling og har således været med til at sætte den etiske standard for mediation ved domstolene.

Benjamin har mangeårig undervisningserfaring som ekstern lektor og instruktør på Københavns Universitet og Domstolsstyrelsen m.fl. og er med til at uddanne nye mediatorer og retsmæglere i disses regi.

Benjamin blev den 5. maj 2021 tildelt hæderslegatet fra Sagførernes Legat for sin “dedikerede indsats som mediator og retsmægler.”

Benjamin underviser på JUC Certificering i Mediation.