Netværk

stroke-width="2.28571" />

Vælg mellem en bred vifte af kurser i selskabsret og kontrakter

I takt med at reguleringer og usikre tider skaber nye muligheder og udfordringer i forretningsverdenen, er selskabsret i stigende grad en delikat sag. Derfor udvikler vi kurser i selskabsret med fokus på at levere den vigtigste viden, der giver basis for at kapitalisere på mulighederne.

Beskæftiger du dig med stiftelse eller omstrukturering af virksomheder, eller har du en interesse herfor, så kan vi byde dig på værktøjerne til at håndtere viften af parametre, som er gældende for at træffe optimale beslutninger om selskabsform. Og til dig, som er advokat, kan alle vores kurser godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Se vores udvalg af kurser inden for selskabsret og kontrakter nedenfor

Om dansk selskabsret

Selskabsret er et retsområde, der dækker de juridiske regler for virksomheders dannelse, drift, opløsning og de forhold, der gælder for personerne bag disse virksomheder, såsom ejere, aktionærer, og bestyrelsesmedlemmer. I Danmark, som i mange andre lande, er selskabsretten en afgørende del af erhvervslivet, idet den skaber rammerne for, hvordan virksomheder kan operere, konkurrere, og udvikle sig.

Den danske selskabsrets historie er præget af en udvikling, der går flere hundrede år tilbage i tiden, hvor handel og virksomhedsdrift gradvist blev mere organiseret og systematiseret. Oprindeligt var handelsaktiviteter og virksomhedsdrift baseret på enkeltmandsejede virksomheder eller løsere handelspartnerskaber. Det var først med industrialiseringen i det 19. århundrede, at der opstod et behov for mere komplekse virksomhedsformer, hvilket førte til introduktionen af aktieselskaber og anpartsselskaber. Disse virksomhedsformer gjorde det muligt for virksomheder at opnå større kapitalindskud ved at udbyde ejerandele til en bredere kreds af investorer.

Gennem det 20. århundrede og op til i dag har den danske selskabsret fortsat med at udvikle sig i takt med de økonomiske, teknologiske og sociale forandringer. Denne udvikling har inkluderet indførelsen af nye lovbestemmelser og regler for at adressere nye udfordringer og muligheder, såsom globaliseringen af markederne, digitaliseringen af virksomhedsdriften og stigende krav til virksomheders sociale ansvar.

Moderne dansk selskabsret er nu reguleret af en række love, herunder særligt selskabsloven, som omfatter regler for de forskellige selskabsformer (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber osv.), deres stiftelse, kapitalforhold, ledelse, generalforsamlinger og årsrapporter. Disse regler er designet til at sikre en balance mellem virksomhedernes behov for fleksibilitet og innovation og behovet for beskyttelse af investorer, kreditorer og andre interessenter.

Den løbende udvikling i selskabsretten afspejler en stadig tilpasning til nye forretningsmodeller og økonomiske realiteter, hvilket understreger selskabsrettens vigtige rolle i at understøtte et dynamisk og konkurrencedygtigt erhvervsliv i Danmark.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.