Netværk

stroke-width="2.28571" />

Vi byder på et exceptionelt udvalg af kurser i EU-ret og konkurrenceret

EU-lovgivningen og konkurrencereglerne udvikler sig konstant, hvilket gør til et omfattende fagligt område at mestre. Af denne årsag udvikler vi kurser, der fokuserer på retsprincipper og regelværk inden for EU og konkurrence, med målet om at formidle afgørende viden inden for alle de relevante faglige områder.

At navigere succesfuldt i det komplekse landskab af EU-lovgivning og konkurrenceregler kræver dyb forståelse for at undgå de mange potentielle faldgruber. Vi udstyrer dig med de nødvendige redskaber til at opnå et detaljeret overblik. Til dig, som er advokat, kan samtlige af vores kurser godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Se vores udvalg i kurser inden for EU-ret og konkurrenceret nedenfor

Udfordringer og status på EU-ret og konkurrenceret

EU-ret og konkurrenceret udgør en afgørende del af den juridiske ramme, der regulerer forretningsaktiviteter og samhandel i Danmark og EU som helhed. Fra de første traktater om europæisk samarbejde til moderne udfordringer som digitalisering og globalisering har dansk EU-ret og konkurrenceret udviklet sig betydeligt.

Historien om dansk EU-ret og konkurrenceret begynder med Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber i 1973. EU-retten blev gradvist integreret i dansk lovgivning gennem implementering af EU-direktiver og forordninger. Konkurrenceretten har også været et centralt område, hvor EU har søgt at sikre fair konkurrence på det europæiske marked gennem kontrol med karteller, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte.

Selvom dansk EU-ret og konkurrenceret har opnået betydelige fremskridt, står de over for en række udfordringer i det moderne EU. Globaliseringen har skabt behov for at tilpasse EU-lovgivningen til globale standarder og reguleringer. Digitaliseringen har også skabt nye udfordringer, herunder spørgsmål om databeskyttelse, cyberkriminalitet og e-handel. Desuden er spørgsmål om håndhævelse af konkurrenceregler og bekæmpelse af skadelig praksis fortsat centrale udfordringer.

Den nuværende status for dansk EU-ret og konkurrenceret er præget af en stadig indsats for at tilpasse lovgivningen til det moderne europæiske marked. Der ses en stigende interesse for at styrke konkurrencepolitikken, beskytte forbrugerne og fremme innovation og vækst. Samtidig investerer virksomheder og regeringen i at sikre overholdelse af EU-lovgivningen og sikre et retfærdigt og konkurrencedygtigt marked.

Historien, udfordringerne og statussen for dansk EU-ret og konkurrenceret afspejler behovet for en dynamisk og tilpasningsdygtig juridisk ramme, der kan imødegå de skiftende behov i det europæiske marked. Ved at forstå fortiden og adressere nutidens udfordringer kan vi forme en mere effektiv og retfærdig EU-ret og konkurrenceret i Danmark, der fremmer vækst, innovation og fair konkurrence.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.