Netværk

stroke-width="2.28571" />

Vælg mellem en bred vifte af kurser i erhvervsret

Erhvervsret er essentiel for enhver virksomheds succes og driftssikkerhed. Derfor tilbyder vi et omfattende udvalg af kurser i erhvervsret, der forbereder dig til at kunne tackle de praktiske udfordringer og komplekse juridiske problemstillinger, som er nødvendige for at overholde lovgivningen - og samtidig fremme virksomhedens interesser.

Med alt lige fra ’International handelsret’ og 'Køb og salg af virksomheder' til ’Ledelsesansvar i praksis’ byder vi på kurser af højeste kvalitet. Vi er meget omhyggelige i udvælgelsesprocessen af undervisere for at sikre, at du får viden fra de bedste i branchen.

Se vores udvalg af kurser inden for erhvervsret nedenfor

Historik, Udfordringer og Status på Dansk Erhvervsret

Erhvervsretten i Danmark har en rig historie og udgør en central del af den juridiske ramme, der regulerer forretningsaktiviteter og økonomisk udvikling. Fra de første love om handel og erhverv til moderne udfordringer som globalisering og digitalisering har dansk erhvervsret udviklet sig for at imødekomme de skiftende behov i erhvervslivet.

Historien om dansk erhvervsret går tilbage til middelalderen, hvor handelslove blev etableret for at regulere handel og forretningsaktiviteter i byerne. I løbet af det 19. og 20. århundrede udviklede erhvervsretten sig gradvist med indførelsen af lovgivning om selskabsret, konkurrenceret og andre områder, der påvirkede erhvervslivet. Danmark har været en aktiv deltager i udviklingen af international erhvervsret gennem deltagelse i internationale organisationer og aftaler.

Selvom dansk erhvervsret har opnået betydelige fremskridt, står den stadig over for en række udfordringer i det moderne forretningsmiljø. Globaliseringen har skabt behov for at tilpasse lovgivningen til internationale standarder og reguleringer. Digitaliseringen har også skabt nye udfordringer, herunder spørgsmål om databeskyttelse, cybersikkerhed og elektronisk handel. Desuden er spørgsmål om corporate governance, compliance og etik også centrale udfordringer for erhvervsretten.

Den nuværende status for dansk erhvervsret er præget af en stadig indsats for at tilpasse lovgivningen til det moderne erhvervslivs behov. Der ses en stigende interesse for bæredygtig forretningspraksis, corporate social responsibility og god selskabsledelse. Samtidig investerer virksomheder og regeringen i at styrke håndhævelsen af erhvervsretten og sikre en retfærdig og konkurrencedygtig forretningsmiljø.

Historien, udfordringerne og statussen for dansk erhvervsret afspejler behovet for en dynamisk og tilpasningsdygtig juridisk ramme, der kan imødegå de skiftende behov i erhvervslivet. Ved at forstå fortiden og adressere nutidens udfordringer kan vi forme en mere effektiv og retfærdig erhvervsret i Danmark, der fremmer vækst, innovation og ansvarlig forretningspraksis.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.