Netværk

stroke-width="2.28571" />

Certificering

ESG Certificering

Eksklusiv uddannelse i ESG - lovgivning, rapportering og strategi

42

lektioner (point)

35950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Udgangspunkt

ESG og bæredygtighed er højaktuelle agendaer og målsætninger såvel på politisk niveau men ikke mindst i erhvervslivet, der mødes med en lavine af nye krav og udfordringer men også spændende muligheder og potentielle udviklingsmuligheder.

Lanceringen af FN´s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling, er fulgt op af en massiv mængde af ny lovgivning, direktiver og retningslinjer, både fra EU og fra de danske myndigheder, som medfører omfattende nye krav til bæredygtig omstilling og tiltag, såvel grønne, som social og ledelsesmæssige, og ikke mindst til governance og rapportering af disse tiltag i bl.a. ledelsesrapportering, årsregnskab mv.

Og vi har kun set begyndelsen af denne gennemgribende udvikling.

Dette stiller omfattende krav til danske virksomheder, organisationer og myndigheder, og der er enormt behov for eksperter og specialister, med dyb indsigt og kompetencer ESG-området, såvel juridisk, som økonomisk og organisatorisk.


Programleder og medundervisere

I spidsen for certificeringen står programleder, Morten Lehmann, der er en af Danmarks mest fremtrædende eksperter inden ESG og bæredygtighed – governance, ledelse og branding.

Han har mere end 20 års erfaring i arbejdet med ESG og bæredygtighed bl.a. som Chief Sustainability Officer hos Global Fashion Agenda, Head of CSR hos Dansk Erhverv, og Sustainability and Partnership Manager hos Mærsk.

Han er i CEO og Co-Founder hos Tailwind Co. der rådgiver virksomheder, NGO´er og organisationer både i Danmark og internationalt om ESG og bæredygtighed i strategi forretningsudvikling.

Han har sat et hold af medundervisere blandt de stærkeste profiler inden for bæredygtighed fra såvel store virksomheder som konsulenter og rådgivere.


Indhold

ESG Certificering er en professionel grunduddannelse i ESG, der giver en indgående introduktion til såvel det juridiske grundlag og rapporteringskrav som det forretningsstrategiske, omdømmefaktorer og de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer.

Uddannelsen tager udgangspunkt i samfundets krav til virksomheder om bæredygtighed og ansvarlighed på en række samfundsrelaterede områder, først og fremmest vedr. miljø- og CO2-emissioner, men også virksomhedens sociale og samfundsmæssige påvirkning, arbejdsmiljø og ledelse, som er afgørende faktorer, når investorer og andre interessenter skal vurdere virksomheders præstationer og modenhed

Der gives en grundig indføring i det juridiske rammeværk for ESG-rapporteringen, bl.a. i årsregnskabsloven, det kommende CSR-direktiv (CSRD) og taksonomiforordningen, hvorledes rapporteringen foregår i mange store virksomheder i dag, og hvilke krav og udfordringer, dette indbefatter for danske virksomheder på kort og lang sigt.

I denne forbindelse dykkes der ned i kravene for såvel Environment, Social og Governance og de særlige udfordringer på hver af disse områder, herunder ikke mindst de organisatoriske problemstillinger ifm. rapporteringen og tilvejebringelse af disse særlige data, samt strategiske tiltag mhp. forbedret performance på disse parametre, og den forandringsledelse dette kræver.

Endelig fokuseres direkte på de vigtige omdømmefaktorer, og hvorledes de kan udgøre vigtige strategiske fordele, som en del af virksomhedens DNA i branding og ekstern kommunikation.

Uddannelsen kommer hele vejen rundt om alle de centrale problemstillinger i virksomhedens arbejde med ESG-faktorerne.

Der tages udgangspunkt i flere aktuelle virksomhedscases, hvilket er afgørende for en dybere forståelse for de centrale problemstillinger i implementering af en effektiv og retvisende ESG-rapportering og strategi.

Emner er bl.a.
 • Hvad er ESG?
 • SDG - de 17 verdensmål
 • CSR og ESG
 • ESG i Årsregnskabslovens §99a og §99b
 • CSRD-direktivet
 • EU-taksonomiforordningen
 • ESG-nøgletal
 • Cirkulær Økonomi
 • ESG og forretningsudvikling
 • Organisatoriske problemstillinger
 • Omdømmefaktorer, branding og kommunikation
 • ESG-funktionen – rollen som ESG-manager

Moduler


Modul 1 – Introduktion til ESG
 • Hvad er ESG?
 • De 17 verdensmål,
 • Den grønne omstilling
 • EU-lovgivning og den juridiske ramme
Undervisere: Morten Lehmann og Line Berg Madsen

Modul 2 – Rapporteringskrav
 • Årsregnskabsloven
 • CSRD-direktivet
 • Taksonomiforordningen
Undervisere: Morten Lehmann og Helena Barton

Modul 3 – Environment
 • Rammer og krav
 • Rapportering
 • Organisering
 • Fokus på klima og biodiversitet, sammenhængen mellem forskellige miljøaspekter og hvordan arbejdet kan bruges til forretningsudvikling
Undervisere: Morten Lehmann og Annette Lendal

Modul 4 – Social & Governance
 • Rammer og krav
 • Rapportering
 • Organisering
 • Fokus på due diligence på menneskerettigheder, mangfoldighed og forståelse for B. Corp
Undervisere: Morten Lehmann, Maria Brask og Steffen Kallehauge

Modul 5 – Ledelse og forretningsudvikling
 • Cirkulær Økonomi og muligheder for forretningsudvikling.
 • Bæredygtig/regenerativ ledelse
 • Ledelsesmæssige kompetencer der er brug for at kunne navigere i den stigende kompleksitet, som mange ledere finder svært
Undervisere: Morten Lehmann, Katrine Asp-Poulsen og Jakob Lamm Zeuthen

Modul 6 – ESG som forretningsstrategi
 • Konkurrence- og omdømmefaktorer
 • Kommunikation
 • Fokus på compliancearbejdets strategiske potentiale
Undervisere: Morten Lehmann, Johan Arnø Kryger og Mette Dalgliesh Olsen

Formål

ESG Certificeringens primære formål er at give en grundig introduktion til ESG som funktion og strategisk forretningskritisk disciplin.

Uddannelsen ønsker at give et overblik og komme i dybden med alle de centrale problemstillinger, både det juridiske grundlag, samfundets forventninger til arbejdet med ESG og kravene til rapportering, såvel på Environment, Social og Governance.

Ligeledes er det formålet at give dyb indsigt i ESG som forretningsdisciplin og at anskueliggøre betydningen ift. investeringer, samarbejdspartnere, branding og markedskommunikation.

Endelig er det et centralt formål at sætte fokus på ESG-funktionen og rollen som ESG-ansvarlig og de organisatoriske problemstillinger, som er centrale i en effektiv udvikling og implementering af ESG i virksomhedens forskellige afdelinger og funktioner, herunder ikke mindst i økonomifunktionen.
 

Udbytte

Efter endt uddannelse og certificeret i ESG, får du bl.a. følgende udbytte:
 • Dyb forståelse for ESGs udgangspunkt, oprindelse og vision
 • Grundig forståelse for det juridiske grundlag
 • Overblik over rapporteringskrav og udfordringer i disse
 • Overblik og forståelse for ESG-nøgletal
 • Indsigt i de centrale organisatoriske udfordringer
 • Indsigt i ESG som forretningskritisk disciplin og strategisk redskab
 • Forståelse for ESG som branding og markedskommunikation
 • Forståelse for rollen som ESG-manager
 • Indblik i udfordringer og overvejelser fra real-life cases
 • Udveksling af erfaringer og overvejelser med ESG-ansvarlige og tilsvarende profiler


Certificeringstest og diplom

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig testopgave baseret på en case-øvelse, enten fra egen virksomhed eller anden case efter eget valg, der problematiserer emner fra samtlige moduler.

Herefter modtager du dit diplom, som bevis for gennemført uddannelse og certificering i ESG fra JUC.


Målgruppe

Alle som ønsker at arbejde professionelt med ESG i deres virksomhed og som har behov for en grundig indføring i alle de centrale problemstillinger, herunder ikke mindst udvikling i lovgivning og rapporteringskrav men også ledelse, strategi og kommunikation.

Det kan være virksomhedsjurister eller risk-managere, CSR-ansvarlige, økonomi og regnskabsansvarlige, advokater eller advokatfuldmægtige, eller strategi og management konsulenter, der ønsker en dybere forståelse for ESG-området mhp. at kunne lede, implementere eller rådgive om ESG i virksomheder og organisationer.

Dette mhp. at kvalificere til funktioner som ESG Manager, ESG- Director, ESG Specialist, Head of ESG, Sustainability Manager m.fl.

Programmet for Certificering i ESG

Deltag i undervisningen og få en certificering, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Læs mere om certificeringen og se det spændende uddannelsesprogram her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende denne certificering, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f