Netværk

stroke-width="2.28571" />

Certificering

Certificering i Mediation - Overbygning - 3 moduler

Overbygning med fokus på fordybelse i teorien, rollespil og træning

21

lektioner (point)

18950 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Udbytte

På certificering i mediation får du en solid mediatoruddannelse, der med indføring i konfliktforståelse, mæglingsteori og praksis, gør dig i stand til at håndtere konflikter som mediator, leder eller rådgiver.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den refleksive model og opbygger praktisk erfaring via rollespil og træning ovenpå et teoretiske fundament. Via træningen får du en mulighed for egenindsigt og -udvikling og opnår værktøjer til, at understøtte konfliktløsning gennem en struktureret proces.

Med denne overbygning til grunduddannelsen i mediation, tager du sidste og afgørende skridt til at blive certificeret mediator fra JUC.

På overbygningens tre moduler kommer du dybere ned i selve den praktiske anvendelse af de værktøjer og teoretiske elementer, du har været i gennem på grunduddannelsen. Dette foregår gennem træning med rollespil, cases og løbende refleksioner over teorien.

Overbygningen har således et mere praktisk sigte, hvor du også lærer at forstå din egen rolle som mediator bedre.


Indhold

Mediation er en anerkendt metode til konfliktløsning. I forhold til den traditionelle proces gennem f.eks. domstole, nævn og voldgift, er mediation anerkendt som en hurtigere, billigere og bedre metode til løsning af konflikter. Metoden hviler på årelang forskning, og baserer sig i Danmark primært på den refleksive model som beskrevet af professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv.

Mediation som metode er efterhånden indbygget i mange af samfundets systemer, herunder f.eks. som retsmægling ved domstolene og som led i byggeriets konfliktløsningstrappe i AB18.

Certificeringen består af en grunddel på 4 moduler og en overbygning på 3 moduler:

 • Modul 1-4: Grundlæggende konfliktforståelse og -håndtering
 • Modul 5-7: Overbygning med fokus på fordybelse i teorien, rollespil og træning

Grunduddannelsen og overbygningen kan købes hver for sig men certificering opnås alene ved fuld deltagelse i alle 7 moduler.

Overbygningens 3 moduler 

Modul 5-7 udgør overbygningen af certificeringen i Mediation og hviler på den grundlæggende kompetence og forståelse, som er opnået på grunduddannelsen (modul 1-4).  

På modul 5-7 træner vi mediation fra start til afslutning for at opbygge grundlaget for selv at varetage opgaven som mediator.

Vi går dybere ned i de refleksive overvejelser, som mediator støder på i træningen. Modulerne bevæger sig i spændingsfeltet mellem teori og praksis, og kobler læringen fra modul 1-4 med mediators overvejelser og dilemmaer i mediationsrummet.

Derudover arbejder vi med, hvordan I kommer videre i arbejdet som mediator, og hvordan I i øvrigt kan bruge værktøjerne i andre sammenhænge, fx som leder, forhandler el.lign.

Vi inviterer eksterne indlægsholdere ind, som binder læringen sammen med det virkelig liv og de rammer, som mediationen fungerer i, i Danmark.

Formen på undervisningen vil være meget præget af træning, rollespil, feedback fra underviserne og fælles refleksion.
 
Modul 5
Vi træner mediationens første 3 trin og forbinder teori med praksis. Det handler om at skabe rammerne for mediationen, om alle de svære situationer med at få parterne til at redegøre for konflikten og få den deeskaleret, og om bevægelsen til den mere kreative fase af mediationen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Mediators aktivitet før mediationen
 • Forberedelse af det fysiske rum
 • Mediators personlige forberedelse
 • Åbning af mediationsprocessen
 • Parternes redegørelse
 • Deeskalerende kommunikation
 • Formulering af problemfelt

På model 5 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de første 3 trin.
 
Modul 6
Her bevæger vi os videre i mediationsprocessen. Efter redegørelsesfasen skal mediator nu hjælpe parterne med at indgå en, for begge parter, tilfredsstillende aftale. Det kræver både parternes idéer og forhandling. Vi træner denne del af mediationsprocessen og derudover afslutningen af mediationen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Mediators håndtering af idéer og løsningsforslag
 • Mulige udfordringer i de afsluttende trin
 • Mediators rolle i parternes forhandling
 • Indgåelse af aftale
 • Afslutning og opfølgning på mediationen

På model 6 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de sidste 3 trin.
 
Modul 7
På sidste modul arbejder vi det hele igennem i praksis og stiller skarp på nogle af de vanskeligste udfordringerne, man som mediator kan møde. Vi kigger på mediators egen praksis, selvrefleksion og supervision. Derudover arbejder vi med, hvordan I kan implementere jeres nyerhvervede viden og kunnen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Vanskelige situationer i mediation
 • Egne sympatier og antipatier
 • Supervision
 • Selvregulering
 • Etiske dilemmaer
 • Evnen til at skabe kontakt til parterne
   

Underviserne

JUC har sammen med to erfarne undervisere og praktikere udviklet denne certificering i mediation.

For at sikre det rigtige match er underviserne udvalgt efter deres store teoretiske indsigt og praktiske erfaring både som mediatorer, retsmæglere og undervisere ved f.eks. Københavns Universitet.
 

Målgruppe

Certificeringen i mediation er både til dig, som vil være mediator og til dig, som vil have en dybere forståelse og kompetencer i konflikthåndtering. Certificeringen i mediation henvender sig til rådgivere, ledere og professionelle, som i sit virke møder og arbejder med tvister og konfliktløsning.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale, herunder artikler mv. gennem JUC’s online materialeportal.
 
 • Certificeringen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

 • Uddannelsen er godkendt af både Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttet samt i Domstolsstyrelsen til opfyldelse af de uddannelsesmæssige krav til mediation.

 • Ligeledes er uddannelsen designet til at leve op til uddannelseskravene i Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater.

Programmet for Certificering i Mediation

Deltag i undervisningen og få en certificering, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Læs mere om certificeringen og se det spændende uddannelsesprogram her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende denne certificering, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.

Maja Skåning
Senior Network Consultant
Mobil: +45 28 15 01 09
Email: mas@juc.dk

Del på sociale medier

in
t
f