Certificering i Mediation - Overbygning - 3 moduler

Certificering i Mediation - Overbygning - 3 moduler

Udbytte

På Certificering i Mediation får du en solid mediatoruddannelse, der med indføring i konfliktforståelse, mæglingsteori og praksis gør dig i stand til at håndtere konflikter som mediator, leder eller rådgiver.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den refleksive model og opbygger praktisk erfaring via rollespil og træning ovenpå et teoretiske fundament. Via træningen får du en mulighed for egenindsigt og -udvikling og opnår værktøjer til at understøtte konfliktløsning gennem en struktureret proces.

Med denne overbygning til grunduddannelsen, tager du sidste og afgørende skridt til at blive Certificeret Mediator fra JUC.

På overbygningens tre moduler kommer du dybere i selve den praktiske anvendelse af de værktøjer og teoretiske elementer, du har været i gennem på grunduddannelsen, gennem træning med rollespil, cases og løbende refleksioner over teorien. Den har således et mere praktisk sigte, hvor du også lærer at forstå din egen rolle som mediator bedre.


Indhold

Mediation er anerkendt som metode til at løse konflikter på. I forhold til den traditionelle proces gennem f.eks. domstole, nævn og voldgift, er mediation anerkendt som en hurtigere, billigere og bedre metode til løsning af konflikter. Metoden hviler på årelang forskning og baserer sig i Danmark primært på den refleksive model som beskrevet af professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv.

Mediation som metode er efterhånden indbygget i mange af samfundets systemer, herunder f.eks. som retsmægling ved domstolene og som led i byggeriets konfliktløsningstrappe i AB18.

Certificeringen består af en grunddel på 4 moduler og en overbygning på 3 moduler:

 • Modul 1-4: Grundlæggende konfliktforståelse og -håndtering
 • Modul 5-7: Overbygning med fokus på fordybelse i teorien, rollespil og træning

Grunduddannelsen og overbygningen kan købes hver for sig men certificering opnås alene ved fuld deltagelse i alle 7 moduler.


Overbygningens 3 moduler omfatter følgende :


Modul 5-7 udgør overbygningen og hviler på den grundlæggende kompetence og forståelse, som er opnået på grunduddannelsen (modul 1-4).  På modul 5-7 træner vi mediation fra start til afslutning for at opbygge grundlaget for selv at varetage opgaven som mediator.

Vi går dybere i de refleksive overvejelser, som mediator støder på i træningen. Modulerne bevæger sig i spændfeltet mellem teori og praksis og kobler læringen fra modul 1-4 med mediators overvejelser og dilemmaer i mediationsrummet.

Derudover arbejder vi med, hvordan I kommer videre i arbejdet som mediator, og hvordan I i øvrigt kan bruge værktøjerne i andre sammenhænge, fx som leder, forhandler el.lign. Vi inviterer eksterne indlægsholdere ind, som binder læringen sammen med det virkelig liv og de rammer, som mediationen fungerer i i Danmark.

Formen på undervisningen vil være meget præget af træning, rollespil, feedback fra underviserne og fælles refleksion.

 

Overbygningen består af følgende tre moduler:

Modul 5

Vi træner mediationens første 3 trin og forbinder teori med praksis. Det handler om at skabe rammerne for mediationen, om alle de svære situationer med at få parterne til at redegøre for konflikten og få den deeskaleret og om bevægelsen til den mere kreative fase af mediationen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Mediators aktivitet før mediationen
 • Forberedelse af det fysiske rum
 • Mediators personlige forberedelse
 • Åbning af mediationsprocessen
 • Parternes redegørelse
 • Deeskalerende kommunikation
 • Formulering af problemfelt

På model 5 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de første 3 trin.

 

Modul 6

Her bevæger vi os videre i mediationsprocessen. Efter redegørelsesfasen skal mediator nu hjælpe parterne med at indgå en for begge parter tilfredsstillende aftale. Det kræver både parternes idéer og forhandling. Vi træner denne del af mediationsprocessen og derudover afslutningen af mediationen.

Indholdet vil være centreret om:

 • Mediators håndtering af idéer og løsningsforslag
 • Mulige udfordringer i de afsluttende trin
 • Mediators rolle i parternes forhandling
 • Indgåelse af aftale
 • Afslutning og opfølgning på mediationen

På model 6 vil der også være refleksion over egen praksis koblet til de sidste 3 trin.

 

Modul 7

På sidste modul arbejder vi det hele igennem i praksis og stiller skarp på nogle af de vanskeligste udfordringerne, man som mediator kan møde. Vi kigger mediators egen praksis, selvrefleksion og supervision. Derudover arbejder vi med, hvordan I kan implementere jeres nyerhvervede viden og kunne.

Indholdet vil være centreret om:

 • Vanskelige situationer i mediation
 • Egne sympatier og antipatier
 • Supervision
 • Selvregulering
 • Etiske dilemmaer
 • Evnen til at skabe kontakt til parterne
   

Underviserne

Certificering i Mediation er udviklet og ledes af to af landets største kapaciteter inden for mediation, der ligeledes er nogle af de mest erfarne undervisere på området.
 

Mie Marcussen underviser på Masteruddannelsen i Mediation på Københavns Universitet.
Gennem sin virksomhed Marcussen & Company udbyder hun Konfliktnavigatøruddannelsen foruden en række kurser og foredrag indenfor mediation og konfliktmægling. Hun har 15 års erfaring og flere hundrede mediationer bag sig, e.g. utallige personalesager og overenskomster bl.a. 6 år i Dansk Industri.

Benjamin Lundström har igennem mange år - og indtil maj 2016, hvor han blev konstitueret som landsdommer - været bestyrelsesformand i Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet og medvirket til udvikling af mediationen i Danmark. Han mange års undervisningserfaring med uddannelsen af nye mediatorer og retsmæglere på Københavns Universitet og i Domstolsstyrelsen.


Tilsammen har Mie og Benjamin gennemført mere end 600 mediationer, og udgør således en helt usædvanlig ekspertise – både på den praktiske side med en enorm erfaring med mediationer, retsmægling og konfliktløsning i erhvervslivet men ikke mindst deres indgående undervisningserfaring.

 

På overbygningen vil vi få bidrag fra to gæsteundervisere:

 • Lene Ahlmann-Ohlsen, Direktør for Voldgiftsnævnet
 • Lotte Wetterling, Mediator og fhv. præsident for Sø- og Handelsretten,

De vil bidrage med cases, eksempler og udlægning af mediationer og retsmægling fra de to institutioner, som giver et dybt indblik i nogle af de svære problematikker og anvendelse af mediationens centrale redskaber i det virkelige liv.

 

Målgruppe

Certificeringen i Mediation er både til dig, som vil være mediator og til dig, som vil have en dybere forståelse og kompetence i konflikthåndtering. Certificeringen i Mediation henvender sig til rådgivere, ledere og professionelle, som i sit virke møder og arbejder med tvister og konfliktløsning.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale, herunder artikler mv. gennem JUC’s online materialeportal.
 

Certificeringen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse og forventes at kunne godkendes som grundlag for advokaters antagelse som mediator/retsmægler hos blandt andre Domstolene og Voldgiftsnævnet og optagelse som medlem i Danske Mediatoradvokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

21

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Modul 5

torsdag d 13. april 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 6

torsdag d 20. april 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Modul 7

torsdag d 4. maj 2023

Kl 09:00 - 16:30

Inkl. morgenmad og frokost


Pris Ekskl. Moms

16.985

 

 

Certificering