Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Miljøret

En indføring i de centrale miljøregler og praktisk håndtering

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Formålet med kurset er at give en indføring i de centrale og praktisk vigtigste miljøregler og disses indbyrdes samspil med henblik på, at sætte deltagerne i stand til at orientere sig i den komplicerede miljølovgivning og kunne give svar på de mest almindeligt forekommende miljøretlige problemstillinger ved byggeri, ejendomserhvervelse og virksomhedsrådgivning.


Indhold

Kurset er bygget op over de regler, som er hjørnestenene i miljølovgivningen som planloven, byggeloven, miljøvurderingsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven. Lovene og afgørelser på grundlag heraf belyses fra en forvaltningsretlig vinkel, der dog ofte suppleres af en EU-retlig vinkel. Kurset fokuserer på de mest centrale regler som lokalplaners retsvirkning og håndhævelse, forureningsbegrænsningspåbud, miljøvurderingslovens anvendelse og betydning ved vedtagelse af planer og meddelelse af tilladelser, forureningskortlægning og påbud om oprydning, samt betydningen EU’s regler om naturbeskyttelse med omtale af nyere klagenævnspraksis og retspraksis.

 

Kurset giver en grundlæggende indføring i de mest centrale miljøreglers indhold og anvendelse, og giver samtidigt en indføring i de grundlæggende forvaltningsretlige krav, der kendetegner miljøretten. En særskilt del af kurset vil omhandle klageadgang, opsættende virkning og administrativ håndhævelse, der bl.a. i relation til lokalplanstridige byggetilladelser kan volde problemer mht. fysisk eller retlig lovliggørelse.

 

Emner er bl.a.:

  • Miljøretten som speciel forvaltningsret
  • Miljøretlige principper og deres betydning
  • Lokalplaner og byggetilladelser
  • Forurening – miljøgodkendelse og påbud
  • Affaldsreguleringen
  • Beskyttede naturområder og EU-beskyttede arter
  • Miljøvurdering af planer og projekter
  • Forureneransvar efter jordforureningsloven og andre regler
  • Administrativ håndhævelse – fysisk eller retlig lovliggørelse 
  • Klagemuligheder og opsættende virkning

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater og andre jurister, der ikke har særlige forkundskaber i miljøretten, men som lejlighedsvis støder på miljøretlige problemstillinger, og som har brug for et kompas til at finde rundt i den komplicerede miljølovgivning.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.