Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Peter Pagh

Professor og dr. jur. på Københavns Universitet

Peter Pagh er professor og dr. jur. på Købehavns Universitet. Han har igennem en lang årrække specialiseret sig inden for miljøretten. Peters primære forskningsområder er EU-miljøret, jordforureningslovgivningen, affalds-lovgivningen, kemikalielovgivningen, naturbeskyttelseslovgivningen samt de almene problemer i miljørettens forhold til håndhævelse, proces og grundrettigheder.

Peter Pagh er forfatter til en lang række af danske udenlandske og tidsskrifter og har siden 1996 haft virke som medredaktør af "Miljøretlige Afgørelser og Domme" (MAD), og har siden 2004 været ansvarshavende redaktør for "MAD".

Peter Pagh har siden 1995 været dansk bidragyder til "Yearbook of International Environmental Law" og siden 1998 dansk bidragyder til "Yearbook of European Environmental Law".

Peter Pagh har igennem en lang årrække specialiseret sig indenfor miljøretten. Hans primære forskningsområder er EU-miljøret, jordforureningslovgivningen, affalds-lovgivningen, kemikalielovgivningen, naturbeskyttelseslovgivningen.