Om JUC

Undervisere

Tilbage

Peter Pagh

Professor og dr. jur. på Københavns Universitet

Peter Pagh har igennem en lang årrække specialiseret sig indenfor miljøretten. Hans primære forskningsområder er EU-miljøret, jordforureningslovgivningen, affalds-lovgivningen, kemikalielovgivningen, naturbeskyttelseslovgivningen samt de almene problemer i miljørettens forhold til håndhævelse, proces og grundrettigheder.

Peter Pagh er forfatter til en lang række af danske udenlandske og tidsskrifter bl.a.:

Peter Pagh er desuden medforfatter til bøgerne:

Herudover har Peter Pagh været bidragsyder til:

Peter Pagh har tillige siden 1996 haft virke som medredaktør af Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD) og har siden 2004 været ansvarshavende redaktør for MAD. Siden 1995 dansk bidragyder til Yearbook of International Environmental Law og siden 1998 dansk bidragyder til Yearbook of European Environmental Law.

Karriere og uddannelsesforløb