Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Ekspropriationsproces

Indsigt i hele ekspropriations- og taksationsprocessen i statslige, hhv. kommunale, ekspropriationssager

7

lektioner (point)

7995 DKK.

Indhold

På kurset gennemgås det retlige grundlag for gennemførelse af en ekspropriation eller et ekspropriativt indgreb. Under kurset vil der blive gennemført en ”Trin for trin gennemgang af henholdsvis en statslig og en kommunal ekspropriation". Processen for gyldighedsprøvelse helt frem til endelig domsafsigelse vil være en del af kurset.
 
Også hele taksationsprocessen, hvorved ekspropriationserstatningen udmåles, vil blive gennemgået trin for trin og med fokus på håndtering fra henholdsvis myndigheds- og borgerside. En række af ekspropriationshjemlerne i diverse særlove vil ligeledes blive gennemgået. Kurset vil gennemgå de forskellige processer både fra eksproprianten og ekspropriatens synsvinkel.
 
I forbindelse med kurset vil du blive præsenteret for relevante hjemmelsbestemmelser, processuelle regler gældende for de administrative faser og for en efterfølgende domstolsprøvelse. Du vil ydermere få unik indsigt i relevante domme og afgørelser.

 

Udbytte

Du får bla.:

  • Et dybdegående kendskab til ekspropriationsprocessen og bliver i stand til en gennemføre en ekspropriation, så den er tilrettelagt lovligt og hensigtsmæssigt
    • Herunder praktiske redskaber til gennemførelse af de enkelte sagsskridt, herunder bl.a. afholdelse af åstedsforretning og udformning af ekspropriationsbeslutninger.
  • Et unikt indblik i, hvordan retssager på ekspropriationsområdet gennemføres, og hvilke forhold dommerne tillægger betydning, når der eksempelvis skal fastsættes en erstatning til en lodsejer.

Baggrund

Den praktiske håndtering af ekspropriationssager kræver en grundlæggende indførelse i de relevante procesregler. De fleste ville formentlig lokalisere ekspropriationsprocesloven og gå ud fra, at denne er dækkende. Det er imidlertid ikke tilfældet.
 
Ekspropriationsprocesloven omfatter således alene de statslige ekspropriationer. Procesreglerne vedrørende de kommunale ekspropriationer findes imidlertid i vejlovens kapitel 10 eller anden lovgivning. Alene disse forhold giver ofte anledning til misforståelser. I maj måned 2017 nedsatte erhvervsministeren et ekspropriationsudvalg, der i juni 2018 afgav betænkning. En af udvalgets anbefalinger var, at gennemføre et lovforberedende arbejde med henblik på at samle de processuelle regler for ekspropriation i en ny ekspropriationsproceslov. Denne foreligger i forslag, men er ikke vedtaget.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der arbejder med ekspropriation, herunder som myndighed eller som rådgiver. Underviserne vil dele egne erfaringer med kursisterne og fremkomme med gode råd og vink til håndtering af sagerne, både i juridisk og i praktisk henseende.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.