Netværk

stroke-width="2.28571" />
pips

Kursus

Ledningsret i praksis

De mest centrale udfordringer

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

På dette kursus bliver du rustet til at identificere og håndtere de mest centrale udfordringer, som ledningsomlægninger giver anledning til i praksis. Det gælder både de retlige forhold og praktiske omstændigheder. Desuden bliver du opdateret på seneste rets- og taksationspraksis af betydning for området.

 

Indhold

Det er ofte forbundet med meget store udgifter, når ledninger skal flyttes som følge af vejarbejder eller andre bygge- eller anlægsarbejder. Kendskab til de retlige, tidsmæssige og økonomiske rammer, der er styrende for ledningsomlægninger, er derfor et must for anlægsmyndigheder, kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører.
 
Ledningsomlægninger forudsætter ikke kun kendskab til gæsteprincippet, der hastigt udvikles i praksis. Ledningsomlægninger forudsætter også kendskab til en række af de grænseflader, som kan have stor betydning for såvel tid som økonomi – det gælder eksempelvis retlige discipliner som ekspropriationsretten, forvaltningsretten og privatretlige spørgsmål som naboret og almindelig erstatningsret.
På dette kursus bliver du klogere på de retlige og praktiske forhold, som du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med ledningsomlægninger.

Gennemgangen behandler derfor diverse problemstillinger i relation til anbringelsen og flytningen af ledninger ud fra en praktisk orienteret vinkel. Bl.a. gennemgås gæsteprincippets betydning for hvem, der skal betale for flytning af ledninger og en opdatering af den nyeste praksis om gæsteprincippet.

Desuden behandles erfaringerne med Ledningsejerregistret (LER), herunder hvordan henholdsvis ledningsejernes oplysningspligt og graveaktørernes forespørgselspligt forebygger antallet at graveskader.

Emner er bl.a.:
  • Hvilke aftaler indgås med ledningsejer og ejere af området ifm. anbringelse af ledninger? Hvornår eksproprieres – og hvordan håndteres det?
  • Hvilke metoder, nye og gamle, anvendes når ledninger skal lægges ned i jorden -og hvilken vej går udviklingen?
  • Gennemgang af LER2, herunder demo af kortviser
  • De retlige og praktiske rammer som er gældende for ledningsomlægninger, herunder gæsteprincippet
  • Gældende ret, som fastlagt ved rets- og taksationspraksis, i forhold til fravigelse af gæsteprincippet ved aftale, herunder krav til eventuel betaling
  • Muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation med fokus på seneste praksis
  • Hvad der gælder i relation til beskyttelsesforanstaltninger, vejmyndighedernes rolle og opgaver, herunder pligten til hensyntagen og koordinering af ledningsarbejder
  • Gennemgang af de risici, som myndigheder, forsyningsselskaber og entreprenører skal være særligt opmærksomme på, eksempelvis koordinering og samspillet med anlægsmyndighedens valg af entre-priseform
  • Ansvar for graveskader – Gennemgang af typetilfælde og relevant praksis
 

Målgruppe

Kurset er både målrettet jurister og ikke-jurister, der arbejder med ledningsomlægninger. Deltagerne kan f.eks. være fra kommuner, forsyningsselskaber eller anlægsmyndigheder. Det kan også være rådgivere som f.eks. advokater, landinspektører eller ingeniører.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal, herunder lovgivning for om-rådet samt domme og kendelser, der vedrører de berørte emner.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Dette siger vores deltagere:


”Dejligt med eksempler fra det virkelige liv og alle undervisere er gode formidlere”
– Kim M. Kristensen, projektleder hos Aura A/S

Tidligere kursusdeltager


”Spændende og med de rigtige vinkler”
– Anne Henriksen, advokat og indehaver hos Plesner Advokatfirmaet Vingaardshus A/S 

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.