Ekspropriation


– Ændring af regler og ny praksis

 

Udbytte

På kurset i ekspropriation får du bl.a.:

 • Viden om de grundlæggende betingelser og de seneste lovændringer
 • Viden om nye taksations og retspraksis om ugyldighedsvirkning af ekspropriation, om anticiperet ekspropriation og overtagelsespligt i landzone og ved ulemper
 • Indblik i selve processen og hvor den er på vej hen, herunder også de helt afgørende forskelle mellem kommunale- og statslige ekspropriationer, herunder flowcharts der beskriver hele processen
 • Styr på de forskellige regler
 • Viden om, hvordan ekspropriationskommissionen foretrækker at få sagen forelagt, herunder hvad der virker

 

Indhold

Ekspropriation er vel, næstefter straf og frihedsberøvelse, et af de mest alvorlige indgreb, staten kan udsætte borgere og virksomheder for.

Senest har Regeringens Ekspropriationsudvalg i sommeren 2018 afgivet en betænkning (nr. 1569), der lægger op til omfattende ændringer af reguleringen vedrørende ekspropriation. Der foreligger allerede lovforslag, der tilsigter at virkeliggøre foreløbigt tre af Ekspropriationsudvalgets otte anbefalinger. Praksis er under konstant ændring, og der lægges nu også op til at ændre det indviklede rekurssystem i ekspropriationssagerne. På kurset får du den nyeste praksis, herunder nyeste praksis for Højesteret og nyeste taksationspraksis.

 

Emner er bl.a.:

 • De grundlæggende betingelser for at gennemføre ekspropriation – Grundlovens § 73 og EMRK’s tillægsprotokol
 • Gennemgang af de grundlæggende krav for ekspropriation i henhold til Grundloven og EMRK
 • Særligt om ekspropriation i henhold til anlægslove, herunder den seneste højesteretsdom i sagen om "Vejen i Vejen”
 • Forskelle på statslige og kommunale ekspropriationer – gennemgang af procesreglerne, herunder forslaget fra Ekspropriationsudvalget
 • Nyere praksis om overtagelsespligt efter planlovens § 48 eller dennes analog
 • Erstatningsudmåling på baggrund af nyere praksis
 • Skatte- og momsforhold ved ekspropriation
 • Forrentning
 • Tilkendelse af omkostninger
 • Særligt om ekspropriationer i henhold til planloven (§ 47), herunder lovændringerne foretaget efter anbefaling fra Ekspropriationsudvalget
 • Opsamling af diverse ny praksis

 

Målgruppe

Advokater, rådgivere, landinspektører, landbrugskonsulenter, kommuner, forsyningsselskaber og andre som til dagligt arbejder med ekspropriation.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


 

”Det bedste kursus i mange år”
– Torben Andersen, jurist hos Frederiksberg Forsyning.
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 16. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course