Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Offentligretlige retssager

Når det dobbelte regelsæt gælder

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus handler om offentligretlige retssager og det du skal vide, når du fører en civil retssag for eller imod det offentlige.


På kurset får du en grundig introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager for eller imod offentlige myndigheder, og de særlige krav der stilles til offentlige myndigheder, der er involveret i retssagsførelse.


Emner er bl.a.:


 • Reglerne om domstolsprøvelse
 • De 10 vigtigste ting man skal huske, når man sagsøger det offentlige
 • Reglerne om vidneafhøring, bevisbedømmelse og bevisbyrde når det offentlige er procespart
 • Kammeradvokatordningen og kommunernes advokatordninger
 • Forligsforhandling når det offentlige er involveret
 • Forberedelse og hovedforhandlingen
 • Søgsmålsfrister
 • De forvaltningsretlige reglers betydning for det offentliges optræden i processen 

Udbytte

Kurset har bl.a. fokus på:

 • Retssagsbehandling 
 • Samspillet mellem administrativ sagsbehandling og retssagsførelse
 • Det offentliges særlige rolle i processen 
 • Hvad man kan forvente af det offentlige som procespart
 • Hvorfor det at føre en sag mod det offentlige er noget andet end at føre en almindelig civil retssag

Baggrund

I de seneste år har der været en klar tendens til at offentlige myndigheder i stadigt større omfang står til regnskab for deres embedsførelse ved domstolene i civile retssager. Retssager mellem det offentlige og private følger de almindelige procesregler, men som procespart er det offentlige underlagt et dobbelt regelsæt, idet både de forvaltningsretlige regler og retsplejelovens regler finder anvendelse i processen. Dette giver både anledning til særlige processuelle udfordringer og muligheder for de embedsmænd og advokater som beskæftiger sig med offentligretlige retssager.

 

Målgruppe

Advokater, jurister og fuldmægtige med interesse i offentlig ret og forvaltningsret – ikke mindst de, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med retssager i praksis. Det gælder såvel advokater i advokathuse som advokater og jurister i offentlige myndigheder.

 

 Undervisningsform

 • Foredrag
 • Cases
 • Erfaringsudveksling
 • Kurset har form af et foredrag med inddragelse af cases. Der lægges ligeledes op til udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.