Kursus

Offentligretlige retssager

7

lektioner

5995 DKK.

Baggrund

I de seneste år har der været en klar tendens til at offentlige myndigheder i stadigt større omfang står til regnskab for deres embedsførelse ved domstolene i civile retssager. Retssager mellem det offentlige og private følger de almindelige procesregler, men som procespart er det offentlige underlagt et dobbelt regelsæt, idet både de forvaltningsretlige regler og retsplejelovens regler finder anvendelse i processen. Dette giver både anledning til særlige processuelle udfordringer og muligheder for de embedsmænd og advokater som beskæftiger sig med offentligretlige retssager. 

 

 

Udbytte

Du får bla.:

Kurset har blandt andet fokus på…

 • Retssagsbehandling 
 • Samspillet mellem administrativ sagsbehandling og retssagførelse
 • Det offentliges særlige rolle i processen 
 • Hvad man kan forvente af det offentlige som procespart
 • Hvorfor det at føre en sag mod det offentlige er noget andet end at føre en almindelig civil retssag

 


Indhold

 

Kurset handler om offentligretlige retssager og det du skal vide, når du fører en civil retssag for eller imod det offentlige.

På kurset gives grundig introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager for eller imod offentlige myndigheder, og de særlige krav der stilles til offentlige myndigheder, der er involveret i retssagsførelse.

Emner er bl.a.:

 • Reglerne om domstolsprøvelse
 • De 10 vigtigste ting man skal huske, når man sagsøger det offentlige
 • Reglerne om vidneafhøring, bevisbedømmelse og bevisbyrde når det offentlige er procespart
 • Kammeradvokatordningen og kommunernes advokatordninger
 • Forligsforhandling når det offentlige er involveret
 • Forberedelse og hovedforhandlingen
 • Søgsmålsfrister
 • De forvaltningsretlige reglers betydning for det offentliges optræden i processen 

 

 

Målgruppe

Advokater, jurister og fuldmægtige med interesse i offentlig ret og forvaltningsret – ikke mindst de, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med retssager i praksis. Det gælder såvel advokater i advokathuse som advokater og jurister i offentlige myndigheder.

 

 

Undervisningsform

 • Foredrag
 • Cases
 • Erfaringsudveksling
 • Kurset har form af et foredrag med inddragelse af cases. Der lægges ligeledes op til udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser

 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.