Frederik Waage

Frederik Waage

dr.jur., LL.M., professor i forvaltningsret og forfatningsret ved Syddansk Universitet samt konst. landsdommer ved Østre Landsret

Frederik Waage, dr. jur., LL.M., professor i forvaltningsret og forfatningsret ved Syddansk Universitet samt konst. landsdommer ved Østre Landsret.

Han er forskningsleder for den offentligretlige gruppe ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet i Odense. Hans nærmere forskningsområde er domstolskontrol med myndighedsudøvelse, og er forfatter til adskillige bøger om forfatningsret og offentligretlige retssager.


Du kan se alle JUC's kurser inden for offentlig ret her.