Kursus

Offentlig ret - De 10 mest aktuelle emner

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

Du bliver opdateret på den offentligretlige lovgivning på kurset, så du kan håndtere de problemstillinger, de nye regler giver i dagligdagen. 

 

Indhold

Den offentligretlige lovgivning og praksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at være opdateret herpå – det bidrager dette kursus i høj grad til. Anders Valentiner-Branth, advokat (H) og partner hos Civitas Advokater, og Jens Møller, der har været en årrække hos Folketingets Ombudsmand, udpeger umiddelbart inden kurset de 10 emner, som fra en offentligretlig vinkel i praksis må anses som de mest relevante. De kommer ind på de mest epokegørende nyere domme og ombudsmandsudtalelser. Karakteristisk for de udvalgte emner er, at de i praksis har vist sig ofte at give problemer. 

Emnerne bliver endeligt valgt ud fra deres aktualitet umiddelbart op til kursusstart, og du har derfor også selv mulighed for at påvirke, hvilke emner der skal behandles på kurset. Du kan således ved din tilmelding afgive ønsker, hvis der er emner, som du gerne ser tages med på kurset. Når vi kommer tættere på afholdelsesdatoen, kan du se nogle af de emner, vi forventer at gennemgå.

 


Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der professionelt beskæftiger sig med offentligretlige spørgsmål.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.