Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Aktindsigt i praksis

Aktindsigt i offentlighedsloven, miljøoplysningsloven og forvaltningsloven

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

På dette kursus gennemgås reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, miljøoplysningsloven og forvaltningsloven, og du lærer at navigere mellem de tre love.

Dernæst ser vi på anmodningen – herunder kravene om identifikation af sagen og angivelse af tema for anmodningen, og i den forbindelse også ressourcereglerne.

I forhold til undtagelser, tager vi med udgangspunkt i offentlighedsloven, fat i undtagelse af sager, dokumenter og oplysninger – og processen, fx i forbindelse med undtagelse af forretningsoplysninger. Vi ser også på aktindsigt i personalesager. Vi sammenholder derefter med reglerne inden for hhv. miljøoplysningsloven og forvaltningsloven, så der sikres et godt overblik over reglerne.

I forbindelse med afgørelsen giver vi praktiske eksempler på struktur og den konkrete udformning af begrundelse, og vi ser på meroffentlighed. Derudover kommer vi ind på klagemuligheder og håndtering af klager.

Undervejs inddrages relevant praksis på området med fokus på, hvilken betydning praksis har i praksis. Alle emner belyses gennem skift mellem teori og små cases.

Endelig tager vi fat i reglerne om indsigt efter GDPR, hvor vi ser på anmodningen, håndteringen af sagen – herunder interne procedurer, og på afgørelsen.

Kurset giver derfor en grundig gennemgang af aktindsigtsreglerne.

Udbytte

Formålet med kurset er at give dig den en grundig indføring i reglerne og den nyeste praksis om aktindsigt. På kurset får du en række konkrete redskaber til at håndtere aktindsigtssager fra start til slut.

På kurset får du dermed bl.a. viden om:

  • Hvilke love forskellige typer anmodninger skal behandles efter
  • Hvordan den interne sagsbehandlingsproces fra start til slut tilrettelægges bedst muligt i en aktindsigtssag
  • Hvilke sagsbehandlingsregler du skal være opmærksom på ved håndteringen af aktindsigtssager
  • Rammerne for at undtage sager, dokumenter og oplysninger fra aktindsigt
  • Hvad begrundelsen i en afgørelse om aktindsigt skal indeholde
  • Håndtering af klager over aktindsigtsafgørelser
  • Håndtering af anmodninger om indsigt efter GDPR

Baggrund

Aktindsigtssager rummer en række problemstillinger, som kan være komplekse og ressourcekrævende. Både kravene til den forudgående sagsbehandling og til den endelige afgørelse kan være svære at håndtere i praksis. Derfor sætter dette kursus fokus på, hvordan aktindsigtssager bedst muligt behandles i praksis.

Målgruppe

Advokater samt jurister og sagsbehandlere i staten, regionerne, kommunerne og de offentligt ejede selskaber, der er omfattet af reglerne om aktindsigt.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.