Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt

Regler, praksis samt gode råd til håndteringen af de konkrete sager

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Der har dannet sig en righoldig praksis om bl.a. aktindsigt efter offentlighedsloven i form af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, domme samt administrative udtalelser og afgørelser. Miljøoplysningsloven får i praksis stadig større betydning. Reglerne i forvaltningsloven regulerer partens mulighed for at få aktindsigt i afgørelsessager. Endelig må det forventes, at reglerne om indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven får større betydning i årene, der kommer.

På dette kursus får du en systematisk fremstilling af de områder, som i praksis har vist sig at volde flest udfordringer i arbejdet med reglerne om aktindsigt. Du bliver i stand til at arbejde mere sikkert med disse regler.

Herudover får du en status på databeskyttelsesretlige nyheder. Det kan her nævnes, at Jens Møller som underviser på dette kursus, var med i en ekspertreferencegruppe nedsat af Justitsministeriet, som understøtter ministeriets arbejde ved at rådgive om overordnede principielle spørgsmål. Endelig gennemgår vi hvilke konsekvenser, det kan få for myndigheden, såfremt de databeskyttelsesretlige regler ikke efterleves.

Kurset giver dig også et enestående indblik i den praksis på aktindsigtsområdet, der ikke mindst har formet sig siden 2014, og på databeskyttelsesområdet.

 

Emner er bl.a.:

 • Kort rids over reglernes anvendelsesområde
 • Journalisering, postlister og informationspligt
 • Aktindsigt i nye dokumenttyper mv.
 • Databaser mv.
 • Meroffentlighed
 • Nye undtagelser fra aktindsigt
 • Aktindsigt iht. miljøoplysningsloven og praksis herom
 • Aktindsigt iht. forvaltningsloven og praksis herom
 • Behandling mv. af aktindsigtsbegæringer
 • Status og databeskyttelsesretlige nyheder

 

Udbytte

På kurset i databeskyttelsesret får du overblik over regler om aktindsigt i offentlighedsloven, forvaltningsloven, miljøoplysningsloven og i databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven. Du får et samlet indblik i den praktiske håndtering af disse regler samt et overblik over, hvad der er nyt, og hvad der er på vej.
 
Du får b.la.:
 • Et grundigt kendskab til den nyeste praksis, der primært er fremkommet på grundlag af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, domme samt administrative udtalelser og afgørelser
 • En status på databeskyttelsesretlige nyheder mv.

Målgruppe

Kurset i aktindsigt og databeskyttelsesret er målrettet alle, der beskæftiger sig med eller har interesse for offentlighed, aktindsigt og persondataret.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, som kan bruges i forbindelse med sagsbehandling inden for områderne. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Denne event er godkendt af IAPP

Denne event er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.