Kursus

Persondata i ansættelsesretten

Få styr på regler og praksis samt gode råd til håndteringen af de konkrete sager.

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

Dette persondataretlige kursus har til formål at give dig en indføring i persondatarettens betydning inden for det ansættelsesretlige område – herunder indsigt i de væsentligste trends, risici og faldgruber. Kurset gennemgår blandt andet den persondataretlige regulering og de særlige forhold, som man skal være opmærksom på før, under og efter ansættelsen. Hovedvægten vil være på private arbejdsgiveres håndtering af personoplysninger.

Du får bl.a.:

  • Dybere indsigt i de udfordringer, som man møder i forbindelse med håndtering af medarbejderoplysninger
  • Faglig opdatering indenfor persondataretten fokuseret på medarbejderdata
  • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber forbundet med HR og persondata
  • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Indhold

Udviklingen inden for persondataretten har i de seneste år været eksplosiv – også inden for den ansættelsesretlige sfære. Kurset om persondata i ansættelsesretten giver et indblik i den persondataretlige regulering, der har betydning for ansættelsesretten.

 

På kurset får du gennemgået de grundlæggende begreber og problemstillinger med hovedvægt på private arbejdsgiveres håndtering af personoplysninger.

 

Du bliver klædt på til at håndtere de udfordringer, man møder i forbindelse med den praktiske håndtering af medarbejderoplysninger, ligesom du får viden om databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den rolle, den spiller for HR. Du får indsigt i de centrale problemstillinger i relation til håndtering af medarbejderdata samt de forskellige regelgrundlag, der tilsammen danner rammerne for registrering af medarbejderoplysninger m.v.


Emner er bl.a.:

  • De databeskyttelsesretlige regler relateret til behandling af medarbejderoplysninger
  • Behandling af personoplysninger i en koncernstruktur
  • Indhentning af oplysninger om ansøgere
  • Kontrol og overvågning af medarbejdere
  • Databeskyttelsesrådgivere
  • Medarbejderes rettigheder efter persondatareglerne


Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning, og der er lagt vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, jurister, organisationsansatte og andre praktikere – herunder HR-medarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med det ansættelsesretlige område.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.