Kursus

Klausuler i ansættelsesretten

Konkurrencebegrænsninger og loyalitet

4

lektioner

3995 DKK.

Udbytte

Du får et solidt indblik i de gældende, komplicerede regler for ansættelsesklausuler på en forståelig måde samt indblik i de problemstillinger, der opstår i forbindelse med arbejdsgivers brug af klausuler.

Du får også en forståelse for, hvor man står uden brug af særlige klausuler – hvad må man, og hvad må man ikke?


Indhold

Kurset vil have de nyeste regler om ansættelsesklausuler som omdrejningspunkt. Derudover vil der blive lagt vægt på nyeste retspraksis og de problemer, som man oftest ser i praksis.

Emner er bla.:

  • Lovgivningens regler om ansættelsesklausuler – både de nye og gamle
  • Beskyttelsen i henhold til markedsføringslovens §§ 3 og 23 og lov om forretningshemmeligheder
  • Rækkevidden af den almindelige loyalitetspligt under ansættelsen samt under eventuel suspension og fritstilling
  • Forskellige former for aftaler, som arbejdsgivere kan indgå med deres medarbejdere for at beskytte virksomhedens konkurrencemæssige situation og kundegrundlag – herunder konkurrence- og kundeklausuler
  • Grundig beskrivelse af de gældende regler for disse klausuler

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, HR-ledere og andre, der løbende beskæftiger sig med udarbejdelse af ansættelsesaftaler, håndtering af opsigelser m.v.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.