Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Klausuler i ansættelsesretten

Konkurrencebegrænsninger og loyalitet

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold og udbytte

På dette kursus får du et solidt indblik i de gældende, komplicerede regler for ansættelsesklausuler på en forståelig måde samt indblik i de problemstillinger, der opstår i forbindelse med arbejdsgivers brug af klausuler.

Du får også en forståelse for, hvor man står uden brug af særlige klausuler – hvad må man, og hvad må man ikke?


Kurset vil have de nyeste regler om ansættelsesklausuler som omdrejningspunkt. Derudover vil der blive lagt vægt på nyeste retspraksis og de problemer, som man oftest ser i praksis.

Emner er bla.:


  • Lovgivningens regler om ansættelsesklausuler – både de nye og gamle
  • Beskyttelsen i henhold til markedsføringslovens §§ 3 og 23 og lov om forretningshemmeligheder
  • Rækkevidden af den almindelige loyalitetspligt under ansættelsen samt under eventuel suspension og fritstilling
  • Forskellige former for aftaler, som arbejdsgivere kan indgå med deres medarbejdere for at beskytte virksomhedens konkurrencemæssige situation og kundegrundlag – herunder konkurrence- og kundeklausuler
  • Grundig beskrivelse af de gældende regler for disse klausuler

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, HR-ledere og andre, der løbende beskæftiger sig med udarbejdelse af ansættelsesaftaler, håndtering af opsigelser m.v.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.