Kursus

Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Udformning, administration og sanktioner

7

lektioner

6995 DKK.

Baggrund

Staten, regionerne og flertallet af kommunerne anvender arbejdsklausuler i kontrakter med private leverandører. Emnet har haft stigende fokus senest med etableringen i 2020 af Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler. Arbejdsklausuler er en sædvanlig del af en offentlig kontrakt. Forløbet omkring Københavns Kommunes kontrakt med Intervare A/S viser både potentialet for anvendelse af arbejdsklausuler, men også nødvendigheden af at udforme dem præcist. 

Udbytte

Deltagerne får en forståelse af sammenhængen mellem offentlige indkøb og arbejdsmarkedet herunder begrundelsen for at der anvendes arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. På kurset gennemgås de EU-retlige muligheder og begrænsninger for at anvende arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Endelig indeholder kurset en grundig gennemgang af en dansk ordregivers overvejelser om udformning og administration af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. 

 

Du får bla.: 

 • Baggrundsforståelse for sammenhængen mellem offentlige udbud og arbejdsmarkedsordenen
 • Kendskab til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlig kontrakter
 • Viden om EU-rettens regelsæt om fri udveksling af tjenesteydelser herunder udstationeringsdirektivet
 • Dybere indsigt i udformningen af arbejdsklausuler herunder krav til tekstens præcision
 • Forståelse for tilbudsgivers og leverandørs interesse i klare krav efter arbejdsklausuler
 • Kendskab til mulighederne for at administrere og håndhæve arbejdsklausuler i praksis


Indhold

Kurset omfatter en fuldstændig gennemgang af retlige overvejelser om anvendelsen af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

En historisk og international gennemgang vil give deltageren forståelse for samspillet mellem arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og en arbejdsmarkedsorden som den danske, hvor løn- og ansættelsesforhold fastlægges ved fri forhandling. Til illustration anvendes case gennemgange af tilfælde, hvor arbejdsklausuler ikke har været anvendt.

Arbejdsklausuler perspektiveres i lyset af udviklingen mod ”bæredygtige” indkøb og CSR-politikker, hvor der anvendes klausuler om andet og mere end løn- og ansættelsesvilkår.

Kurset indeholder en gennemgang af ILO-konvention nr. 94 om Arbejdsklausuler i Offentlige Kontrakter, der forpligter statslige ordregivere til at anvende arbejdsklausuler.

Der foretages en gennemgang af EU-retlige overvejelser herunder en gennemgang af udstationeringsdirektivet.

Kurset omfatter en gennemgang af kravet efter arbejdsklausuler om at leve op til løn- og ansættelsesvilkår svarende til kollektive overenskomster mellem de ”mest repræsentative” arbejdsmarkedsparter. Der gennemgås anden retspraksis om domstolenes håndtering af sager om uklare vilkår i offentlige kontrakter.

Endelig omfatter kurset en række praktiske overvejelser, som ordregivere og leverandører skal gøre sig vedrørende administrationen af arbejdsklausuler og af de sanktioner, der kan komme på tale i det tilfælde, hvor arbejdsklausulen ikke overholdes.

 

Emner er bla.:

 • Samspillet mellem arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og den danske arbejdsmarkedsorden 
 • ILO-konvention nr. 94
 • Arbejdsklausul
 • Løn- og ansættelsesforhold og kollektive overenskomster
 • Praktiske overvejelser hvis arbejdsklausulen i overholdes
 • Bæredygtige indkøb og CSR

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er jurister, der er beskæftiget hos offentlige ordregivere og deltager i udbud og administration af offentlige kontrakter. Kurset henvender sig også til virksomhedsjurister og til personer, der er beskæftiget i arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Kendskab til arbejdsmarkedsforhold og offentlige udbud er en fordel, men ikke en forudsætning.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.