Kursus

Grundlæggende kontraktret

Et kontraktretligt overblik

7

lektioner

6795 DKK.

Udbytte

Formålet med dette kursus i Kontraktret er at give dig et kontraktretligt overblik. Fokus vil være på relevante dele af de mest gængse regelsæt inden for kontraktretten (aftaleloven, købeloven mv.), idet der samtidig fokuseres på udarbejdelse og forhandling af særligt centrale kontraktbestemmelser i danske og internationale erhvervskontrakter. 


Kurset indeholder således såvel teoretiske, som praktiske aspekter, og målet er at gøre dig i stand til selv at gennemgå og udarbejde erhvervskontrakter samt identificere områder af særlig betydning. 

 

På kurset får du bla.: 


 • En grundlæggende forståelse af kontraktretten – herunder relevante dele af aftale- og køberetten, idet der samtidig opnås indsigt i grundlæggende fortolkningsprincipper
 • Indblik i samspillet mellem kontrakter og relevant præceptiv og deklaratorisk lovgivning
 • Overblik over, hvilke bestemmelser erhvervskontrakter i almindelighed bør indeholde
 • Kendskab til, hvilke overvejelser der bør indgå i forbindelse med udarbejdelse af erhvervskontrakter
 • Indsigt i de forhold man bør være særlig opmærksom på i større kontrakter, herunder kontrakter med et internationalt islæt
 • Videndeling med øvrige deltagere og viden til selv at gennemgå og udarbejde erhvervskontrakter  


Indhold

 Kurset indeholder en overordnet gennemgang af de grundlæggende regler om aftaleindgåelse, udvalgte køberetlige regler og emner som aftalers ugyldighed og aftalefortolkning, vil også blive behandlet.


Kurset giver en gennemgang af en række hovedpunkter, som de fleste erhvervskontrakter bør indeholde. Ligesom det vil blive diskuteret, hvilke hensyn der bør indgå i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte hovedpunkter, fx misligholdelsesbeføjelser.

 

Emner er bla.:


 • Aftaleindgåelse, aftalers ugyldighed og fortolkning
 • Misligholdelsesbeføjelser
 • Aftalers struktur og samspil med retsreglerne
 • Udarbejdelse af erhvervskontrakter – overvejelser og koncipering
 • Indblik i de hyppige fejltagelser kontraktparter begår
 • Input til formulering af centrale kontraktbestemmelser
 • Indsigt i de forhold man bør være særlig opmærksom på i internationale kontrakter

 

Målgruppe

Kontraktkurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, jurister i det offentlige og andre, der arbejder med erhvervskontrakter.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale – inkl. en kontraktcheckliste og eksempler på formuleringer af konkrete kontraktbestemmelser.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.