Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Grundlæggende kontraktret

Et kontraktretligt overblik

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

Formålet med dette kursus i grundlæggende kontraktret er at give dig et kontraktretligt overblik. Du bliver introduceret til relevante dele af de mest gængse deklaratoriske regelsæt inden for kontraktretten (aftaleloven, købeloven m.v.), idet der samtidig fokuseres på at skabe sammenhæng mellem pågældende regelsæt og udarbejdelse af centrale kontraktbestemmelser.

Kurset indeholder såvel teoretiske, som praktiske aspekter, og målet er at gøre dig i stand til selv at gennemgå og udarbejde kommercielle aftaler samt identificere områder af særlig betydning.

På kurset får du bl.a.:


 • En genopfriskning af centrale dele af obligations-/kontraktretten, herunder relevante dele af aftale- og køberetten, idet der samtidig opnås indsigt i grundlæggende fortolkningsprincipper
 • Indblik i samspillet mellem kontrakter og relevant præceptiv og deklaratorisk lovgivning
 • Overblik over, hvilke bestemmelser erhvervskontrakter i almindelighed bør indeholde
 • Kendskab til, hvilke overvejelser der bør indgå i forbindelse med udarbejdelse af kommercielle kontrakter
 • Indsigt i de forhold man bør være særlig opmærksom på i større kontrakter, herunder kontrakter med et internationalt islæt
 • Videndeling med øvrige deltagere og viden til selv at gennemgå og udarbejde kommercielle kontrakter

Kurset indeholder en overordnet gennemgang af de grundlæggende regler om aftaleindgåelse, udvalgte køberetlige regler og emner som aftalers ugyldighed og aftalefortolkning, vil også blive behandlet.

Kurset gennemgår en række hovedpunkter, som de fleste erhvervskontrakter bør indeholde. Ligesom det vil blive diskuteret, hvilke hensyn der bør indgå i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte hovedpunkter, fx misligholdelsesbeføjelser. Kurset vil endvidere introducere en række centrale fortolkningsprincipper og fremhæve en række forskellige og ligheder mellem common law og civil law, der kan have betydning for aftaler med et internationalt sigte.

Emner er bl.a.:


 • Aftaleindgåelse, aftalers ugyldighed og fortolkning
 • Køberet med fokus på misligholdelsesbeføjelser og ansvar
 • Aftalers struktur og samspil med retsreglerne
 • Udarbejdelse af kommercielle aftaler – overvejelser og koncipering
 • Indblik i klassiske fejltagelser
 • Input til formulering af centrale kontraktbestemmelser med fokus på ansvar
 • Indsigt i grundlæggende forhold man bør være opmærksom på i internationale kontrakter

Målgruppe

Kontraktkurset er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, jurister i det offentlige og andre, der arbejder med erhvervskontrakter.

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale – inkl. en kontraktcheckliste og eksempler på formuleringer af konkrete kontraktbestemmelser.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.