Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Udbud og tilbud – Den skriftlige formidling

Særligt rettet mod arbejdsopgaver af juridisk karakter

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Professionelle udbud og tilbud kræver professionelle tekster, og det kræver, at vi tager arbejdet og kompetencerne alvorligt. At skrive et udbudsmateriale eller et tilbud er ikke en let opgave, og massevis af skriftlige budskaber lider i dag en langsom død på slagmarken mellem jurister, fagfolk og leverandører.

Derfor sætter dette kursus fokus på den skriftlige kommunikation i arbejdet med udbud og tilbud. Det handler om samarbejdet, skrivesituationen og selve håndværket at skrive.

Emner er bl.a.:


 • Udbud som et kommende partnerskab mellem udbudsgiver og tilbudsgiver
 • Indsigt i ”den anden side af bordet” hvad enten du er udbudsgiver eller tilbudsgiver
 • Rammerne for skrivearbejde
 • Skriveprocessen – hvordan du kommer i gang, videre og i mål
 • Visuel retorik – alt det som kan understøtte vores ord og sætninger
 • Konkrete værktøjer, der gør teksten let at læse, forstå og huske
 • AI – hvordan gør vi brug af den nye teknologi i arbejdet med udbud og tilbud?
   
Formålet med kurset er både at lære dig at skrive professionelle tekster til udbud og tilbud, og at sætte arbejdet med udbud og tilbud i en anden kontekst, hvor der er fokus på de kompetencer, der skal til for at løfte niveauet af materialet.

Baggrund

Hvis vi for alvor vil løfte niveauet for vores arbejde med udbud og tilbud, så er vi nødt til at kigge på kvaliteten af den skriftlige kommunikation. Der findes utallige eksempler på udbudsmateriale, som tilbudsgiverne ikke helt forstår, og derfor bliver deres svar et gæt, mens prisen bliver tillagt et ekstra risikotillæg. Det samme gælder, når tilbuddene modtages hos udbudsgiver, som ikke kan vurdere tilbud, de ikke forstår, og resultatet kan være, at den forkerte tilbudsgiver vinder, og at udbudsgiver ikke får den bedste kvalitet til prisen.  
Arbejdet med udbud er vigtigt for Danmark – både for borgere, offentlige institutioner og for virksomhederne. Når en offentlig kunde vælger en løsning, der alligevel ikke opfylder det reelle behov, så koster det dyrt for alle parter. Derfor bør vi arbejde langt mere professionelt med kommunikationen i udbud og tilbud.

 

Udbytte

Som deltager i kurset får du en bedre forståelse for de mange snubletråde, der er, når vi arbejder med udbud og tilbud. Du får indblik i situationen på den anden side af bordet, og du får konkrete værktøjer til at skrive bedre udbud og tilbud.

Det får du med hjem:
 • Forståelse for den samlede udbudssituation
 • Et nyt blik på kompetencen ”At skrive”
 • Forslag til forbedring af arbejdsprocessen for udbud og tilbud
 • Forståelse for hvornår en tekst er god, og hvordan den læses hos modtager
 • Konkrete værktøjer, der giver bedre tekster
 • Vidensdeling og netværk med de andre kursister

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle, der arbejder med udbuds- og tilbudsmateriale. Der er fokus på den adfærd, vi har undervejs, det samarbejde, vi indgår i, og de skriveværktøjer, der findes.


Program

Program (programmet er et udkast, og vi forbeholder os retten til at ændre programmet løbende) Det endelige program sendes til deltager inden kursets afholdelse.

Formiddag:
•Hvordan arbejder vi med udbud og tilbud?
•Partnerskab i udbud
•Motivationen bag vores arbejde
Pause med bagværk, te og kage
•At skrive er en kreativ proces – hvilke krav stiller det til rammerne for arbejdet?
•Forskellige skrivetyper – hvilken er din?
•Review og feedback på tekster
•Interviewteknik
Frokost fra eget køkken
•Visuel retorik
•Værktøjskassen
Eftermiddagspause med kaffe, te og kage
•Flere værktøjer til at skrive bedre
•Hvordan sætter jeg den nye viden i spil?
•Opsamling på dagen

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og case-arbejde, og der er lagt vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser.


Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.