Kursus

Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

på kurset lærer du at styre udenom de faldgruber, der er forbundet med rådgivning vedrørende både udbuds-, entreprise- og forsikringsret og får et værdifuldt overblik over, hvordan retsreglerne påvirker hinanden indbyrdes.


Indhold

Mange er specialister i praktisk håndtering af enten udbuds- entreprise- eller forsikringsret. Det er dog de færreste, der mestrer den helt særlige kombination der opstår, hvor udbuds- entreprise- og forsikringsret mødes i praksis. De tre områder modarbejder og saboterer ofte hinanden indbyrdes. Hvis der alene er taget stilling til de udbuds- og entrepriseretlige problemstillinger forud for arbejdets påbegyndelse, kan man senere komme i problemer, i forhold til de forsikringsretlige perspektiver. Det kan betyde, at du kan stå i en situation, hvor det kan være meget vanskeligt at afgøre, hvilke regler der gælder og ikke mindst hvordan du skal agere i praksis eller rådgive sammenhængende på området.

Lovgivning og retspraksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at sikre sig hele tiden at være opdateret, hvis man vil undgå at begå fejl i forbindelse med sit arbejde på området. Du får gennemgået de mest aktuelle problemstillinger, som ofte giver udfordringer i det daglige.

Med dette kursus bliver faldgruberne gjort tydelige, så du ved hvilke områder, der skal være særlig fokus på. Du får indblik i en arbejdsmetode, så du kan navigere sikkert i området og får input til konkrete løsninger.

 

Emner er bl.a.:

  • En kort gennemgang af de tre retsdiscipliner, udbuds- entreprise- og forsikringsret
  • Gennemgang af de områder, hvor retsområderne mødes i praksis
  • Hvordan påvirker de tre regelsæt hinanden indbyrdes?
  • Særlig fokus på hvordan retsreglerne saboterer hinanden i praksis
  • Hvilke konkrete problemstillinger kan der opstå i praksis?
  • Hvordan styrer jeg som rådgiver udenom de faldgruber, som retsreglerne skaber i samspillet med hinanden?
  • Hvordan skal jeg forholde mig, hvor det ene retsområde udelukker beskyttelse efter et andet retsområde?

 

 

Målgruppe

Kurset er særligt målrettet rådgivere, der arbejder med enten udbuds- entreprise- eller forsikringsret i deres daglige virke, og som ønsker at udvide deres rådgivningskompetencer, til også at omfatte de andre retsdiscipliner.

Kurset er også målrettet medarbejdere, der har udbuds- entreprise- og forsikringsret som en del af deres daglige virke, herunder driftsherrer, boligselskaber, større private virksomheder, bygherrer og entreprenører. 

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.