Forsikrings- og erstatningsret for praktikere


– Erhvervsmæssige skader og forsikringer
 

Baggrund

Kurset er til dels et grundkursus i de centrale begreber og principper, som man må kende, når man håndterer erhvervslivets skadessager. Men kurset går videre end dette og viser, hvordan disse principper anvendes ved løsning af komplekse skader, hvor en korrekt indledende håndtering og løbende opfølgning er afgørende for at sikre skadelidte fuld økonomisk restitution.

 

Underviserne er erfarne praktikere og sigtet er at give konkrete, anvendelige redskaber og indsigter. Meningen er, at deltagerne efter endt kursus kan navigere i den relevante teori og praksis, når mere eller mindre komplekse skader skal håndteres optimalt i forhold til indsamling af oplysninger, anmeldelse, opfølgning, skadesopgørelse, ansvarssag mod ansvarlig skadevolder m.v.

Udbytte

På kurset får du bl.a.: 

 • En forståelse for policetekniske principper og arbejdsgange i et forsikringsselskab, som skal aktiveres og fungere for at skadelidte opnår en optimal behandling af sagen – både i henseende til resultat og til hastighed
 • Overblik over pligter og rettigheder i forbindelse med anmeldelse.
 • Genopfriskning af betingelserne for at pålægge ansvar uden for kontrakt for hhv. fysiske og juridiske personer
 • Værktøjer til at håndtere opgørelsen af tab efter dansk ret og masser af eksempler og fif til specielle problemstillinger
 • Viden til at undgå for sen anmeldelse og forældelse

 

Indhold

Kurset bringer deltagerne på omgangshøjde med de centrale principper fra forsikringsrettens- og erstatningsrettens verden, som man skal kende og mestre, for at kunne håndtere erhvervslivets skadesager på optimal vis. Det omfatter såvel forsikringsdækkede som udækkede skader.

Emner er bl.a.:

 • Centrale begreber og emner fra forsikringsretten: sikrede, forsikringstager, forsikringsart, forsikringstyper, forsikringssum, dækningsprincip (claims made vs. skadeårsag/skadevirkning) m.v.
 • Aktivering af forsikringen, anmeldelse, pligter og rettigheder.
 • Problemer med dækning eller underforsikring – hvad betyder det for håndteringen?
 • Forholdet mellem flere forsikringer, regres m.v.
 • Ansvarsgrundlaget – culpa eller objektivt ansvar, fysiske og juridiske personer, anonyme og kumulerede fejl
 • Principperne for opgørelse af formuetab, nyt for gammelt, skuffede forventninger, afledte tab, drifttab, m.v.
 • Danske rets centrale princip om restitution – det hypotetiske, alternative forløb – et centralt begreb for forståelsen af, hvilket tab, der kan opgøres, og hvad der kan kræves dækket af enten et forsikringsselskab eller en ansvarlig skadevolder.
 • Ophør, herunder forældelse
 • Dækning af omkostninger

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod alle advokater, jurister og erhvervsjurister, som arbejder med erhvervslivets forsikrings- og erstatningsretlige problemstillinger i forbindelse med skader. Underviserne er erfarne praktikere og har en udpræget praktisk tilgang til emnet.

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og dilemmaspørgsmål, og der lægges særlig vægt på, at hver deltager får svar på lige det, den pågældende ønsker viden om.

 

Vi opfordrer til at nævne sit spørgsmål eller særlige vinkler som kommentar ved tilmelding, som underviserne vil forsøge at inddrage i undervisningen.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 31. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokostPris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Course