Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Retshjælpsforsikring

Praktisk indføring i de juridiske forhold

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Har du et overblik over hvad der gælder ift. en retshjælpsforsikring - og er du tilstrækkelig klædt på som rådgiver til at hjælpe din klient ift. retshjælpsforsikring?

Dette kursus vil give dig en grundig og praktisk indføring i de juridiske forhold som gælder på området for retshjælpsforsikringer fra anmeldelse og frem til sagens afslutning.

Retshjælpsforsikring på både privatforsikringsområdet og erhvervsforsikring vil blive behandlet.

Uanset retspraksis/ankenævnspraksis på området, er der forhold som aldrig når til en egentlig prøvelse. Underviserne arbejder med retshjælpsforsikringer i et forsikringsselskab til dagligt, og kan derfor bibringe viden om disse forhold.

Emner er bl.a.:


 • Hvad dækker forsikringen? Betingelser for dækning, søgsmålsgrundens opståen m.v.
 • Aktuel tvist - Hvornår er det?
 • Anmeldelse, efteranmeldelse, forsikringsskift
 • Dækning indenfor- og udenfor forsikringen
 • Dækning af særlige tvister/forhold – f.eks. huslejenævn, voldgift, skelsager og isoleret bevisoptagelse
 • Forhold undervejs i en sag: retsmægling, forligsforhandlinger m.v.
 • Konkurs, præmieforhold hos forsikringstager m.v.
 • Salær - Salæraftaler og betaling fra selskabet
 • Tvister om forsikringen

Baggrund

Retshjælpsforsikring vil de fleste advokater og mange praktiserende jurister stifte bekendtskab med i deres arbejde. Dette bl.a. fordi man som advokat er forpligtet til at orientere sin klient om mulig dækning, og mange tvister føres da også i praksis med retshjælpsdækning.

Få virksomheder – om nogen - har ikke retshjælp som en del af deres forsikringsprogram, eller kendskab til, hvordan denne forsikring anvendes er uundværlig viden for en virksomhedsjurist.

Udbytte


På kurset får du bl.a.:

 • Viden til håndtere de udfordringer man i praksis kan møde i sager om retshjælp
 • Viden om, hvornår forsikringen kan anvendes og hvornår den ikke kan
 • Indsigt i, hvordan forsikringsselskaberne behandler retshjælpssager
 • Kendskab til retspraksis og ankenævnspraksis på området
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatfuldmægtige, skadebehandlere eller andre  som i praksis stifter bekendtskab med retshjælpsforsikringer og ønsker både generel og speciel viden om området.

Kurset er rettet mod praktikere.

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være foredrag med deltagerinddragelse  bl.a. i form af dilemmaspørgsmål og erfaringsudveksling.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.