Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Den forenklede proces - Den nye småsagsproces

Bliv klædt på juridisk til at tackle de udfordringer, som man møder i den forenklede proces

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Baggrund

Som led i flerårsaftalen for domstolene bliver småsagsprocessen i medio 2024 ændret til den forenklede proces og beløbsgrænsen hæves samtidig til 100.000 kr. Derved bliver langt hovedparten af byretternes civile sager omfattet af den forenklede proces – og det leder til tilpasninger i sagsbehandlingen ved landets byretter.


Udbytte

Det er hensigten med kurset, at deltagerne dels introduceres til den nye forenklede procesform og dels sættes bedre i stand til som juridisk rådgiver at varetage sine klienters interesse under behandling af sager med denne procesform.


På kurset vil du således:


 • Blive klædt på juridisk til at tackle de udfordringer, som man møder i den forenklede proces
 • Få dybere indsigt i vurdering af retssager forud for sagsanlæg
 • Få en forståelse af forløbet af sager i den forenklede proces
 • Få en forståelse af parternes og rettens rolle i den forenklede proces
 • Faglig opdatering på de eksisterende og kommende tiltag, herunder de retsplejelovsændringer, der forventes at træde i kraft omkring 1. juli 2024 
 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til den forenklede proces og samspillet med den almindelige civilproces
 • Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber i den forenklede proces
 • Input til håndtering af sager i den forenklede proces

 

Indhold

Småsagsprocessen ændres til den forenklede proces og omfatter nu sager af en værdi op til 100.000 kr. Det vil sige hovedparten af byretternes civile sager vil være omfattet af denne procesform, og det forudsætter tilpasninger i sagsbehandlingen. Alle stadier af den forenklede proces vil blive beskrevet med bud på bedst mulig rådgivning og interessevaretagelse.

Emner er bl.a.:

 • Vurdering forud for anlæg af retssager under 100.000 kr.
 • Modtagelse/screening af sager i den forenklede proces
 • Sagsforberedelsen i den forenklede proces
 • Hvilke sager behandles typisk uden den forenklede proces
 • Det forberedende retsmøde
 • Bevisoptagelsen
 • Partsprocessen i forberedelsesfasen
 • Fortegnelsen
 • Forberedelse af hovedforhandlingen
 • Hovedforhandlingen
 • Afgørelse – dom eller forlig
 • Appelordningen
 • Udeblivelse og genoptagelse
 • Sagsomkostninger inkl. retshjælp

 

Målgruppe

Typisk advokater, advokatfuldmægtige og paralegals samt andre juridiske rådgivere.
Målgruppen er bred, da kendskab til den nye forenklede retssagsproces i vid udstrækning forudsættes hos alle juridiske rådgivere, der beskæftiger sig med konfliktløsning og/eller retssagsbehandling.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.