Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Den sårbare klient

Psykologiske aspekter i juridisk praksis

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

I arbejdet som advokat kan man i mange tilfælde skulle håndtere klienter, der har været udsat for traumatiserende hændelser, ligesom man skal kunne håndtere personer med diagnoser eller andre livsvilkår, som potentielt kan gøre dem sårbare.

I skæringspunktet mellem jura og psykologi findes den sårbare klient.

Dette kursus søger at give juridiske fagfolk værktøjer og indsigt til at håndtere og forstå de unikke udfordringer, som sådanne klienter kan have uden at gå på kompromis med egen faglighed og den gode proces.
På kurset taler vi også om, hvordan du skærmer dig selv som professionel aktør uden at give køb på empati og forståelse.  

Med input fra både en erfaren aktør i retssystemet og en traumeterapeut, bliver du introduceret til
de bedste praksisser for interaktion med sårbare klienter og deres pårørende.

 • Håndtering af traumatiserede klienter
 • Udfordringer ved at arbejde med klienter med diagnoser og specielle livsvilkår
 • Skæringspunktet mellem jura og psykologi
 • Værktøjer og indsigt 
 • Balancen mellem professionel faglighed og den gode proces
 • Selvbeskyttelse for advokater
 • Indsigt fra en erfaren aktør i retssystemet
 • Indsigt fra en traumeterapeut 
 • Bedste praksisser for samspil med sårbare klienter og deres pårørende.

Udbytte

 • Opnåelse af overordnet indsigt og forståelse for kriseramte eller traumatiserede klienters neuropsykologiske og fysiologiske tilstande.
 • Viden om konkrete reaktive mentale, fysiske og psykiske mekanismer ved samtaler der skaber en genoplevelse af den traumatiserende begivenhed.
 • Dybere indsigt i hvordan erindringer og evnen til at indgå i en dialog og kunne bruge sproget påvirkes ved kriser og traumer.
 • Opnåelse af fagpersonlige værktøjer til at kunne indgå i psykisk krævende processer, så du bevarer evnen til at udvise empati samt yde en professionel indsats og undgå udbrændthed og sekundær traumatisering.
 • Kendskab til kommunikative metoder til at facilitere en samtale således at traume reaktionerne mindskes og kapaciteten til at indgå i en samtale om voldsomme begivenheder bevares.
 • Overblik over konkrete fysiske og kropslige værktøjer til at håndtere de reaktioner der eventuelt måtte opstå på baggrund af samtalen om den voldsomme begivenhed, således at såvel du selv som klienten bevarer en tilstrækkelig balance til at kunne indgå i processen.
 • Et indblik i hvordan man som advokat helt konkret kan arbejde traumefokuseret og generelt håndtere klienter, der har et sårbart udgangspunkt.

Baggrund

De seneste år er der langsomt begyndt at komme mere fokus på traumereaktioner i retssystemet. I 2018 nedsatte Justitsministeriet et ekspertpanel, der blandt andet skulle se nærmere på, hvad der kunne gøres for at forbedre forholdene for ofre for voldtægt. Men det er ikke kun i straffesagerne, det kan give mening at forstå og forholde sig til din klients psykiske forudsætninger.
Det er anvendeligt i alle typer af sager, hvor du som led i dit arbejde, skal indgå i en professionel relation, hvor jeres kommunikation og samarbejde kan have betydning for sagen. Det kan f.eks. også være i familiesager, hvor din klient er i højkonflikt eller i erstatningssager, hvor din klient har været udsat for en ulykke.
 

Målgruppe

Advokater og jurister der ønsker at styrke deres evne til at betjene og forstå den sårbare klient.
 

Undervisningsform

Teoretisk indføring i neuropsykologi og fysiologi ved primære og sekundære traumereaktioner.
Endvidere en uddybende redegørelse for sammenhængen mellem hjerne, krop og psyke og en viden om hvordan dette kan benyttes professionelt til at opnå det faglige mål samt til at tage vare på såvel sig selv som klienten.


Kurset veksler mellem teori og praksis. Værktøjerne afprøves i mindre grupper med efterfølgende erfaringsudveksling, og der er endvidere lagt stor vægt på dialogen mellem deltagerne og underviser.Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.