Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Følelsesmæssig intelligens (EQ) i juridisk praksis

Opnå effektive og langtidsholdbare klientrelationer

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Som advokat er du ikke kun ekspert i jura, du er også en betroet rådgiver og talsmand for dine klienter. Relationer er helt centrale for dit arbejde.


Da både du og klienten er mennesker, er der visse sociale og adfærdsmæssige faktorer og spilleregler, som uundgåeligt vil påvirke jeres respektive adfærd og dermed jeres samarbejde.


Jo bedre du forstår disse faktorer, jo bedre vil du kunne håndtere de udfordringer, som kan opstå i mødet mellem jer. Dette kan blandt andet betyde, at du kan minimere antallet af konflikter, misforståelser, skæve forventninger og ørkesløs kommunikation. I sidste ende, kan du optimere din tid og bundlinje ved effektiv kommunikation til den enkelte klient.


Dette vil ikke kun øge din egen arbejdsglæde og trivsel, men det vil også føre til bedre juridiske resultater og øget tillid fra dine klienter.  


Emner er bl.a.:

 • Hvordan kan du forstå og regulere din egen tilstand, for at kunne være den bedste hjælp for din klient?

 • Hvorfor reagerer mennesker, som de gør?

 • Hvad er mentalisering og social/følelsesmæssig intelligens og hvordan kan vi udvikle vores kompetencer på det område?

 • Hvordan påvirker menneskers varierende tilstande deres adfærd og samspil?

 • Lær at forstå hjernen og de neuropsykologiske faktorer, der uundgåeligt spiller ind i dit samarbejde med klienten.


Baggrund

I den juridiske verden er der ikke stor tradition for at tage de psykologiske og følelsesmæssige faktorer ved samarbejde i betragtning.  
Der er imidlertid efterhånden solid videnskabelig evidens for at disse “bløde” færdigheder kan have aldeles hardcore konsekvenser for og målbar værdi i organisationer og virksomheder, fordi de er katalysatorer for de andre 'hårde' skills.

I samarbejde med mennesker arbejder man med psykologi og følelser, uanset hvad opgaven i øvrigt er. Jo højere følelsesmæssig/social intelligens du har, jo større chance er der for at lykkes med samarbejdet.
Derfor er formålet med dette kursus at styrke din juridiske praksis ved at træne dette.

Udbytte

 • Øget viden: Du får en øget forståelse af både dine egne og andre menneskers (til tider) uforståelige og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og tilstande - med udgangspunkt i hjernens udvikling og spilleregler.
 • Styrket selv-ledelse: Konkrete og let anvendelige værktøjer til at håndtere disse reaktionsmønstre og tilstande.
 • Forbedret kommunikation: Styrket følelsesmæssig intelligens kan gøre dig i stand til at kommunikere mere effektivt og ”rent” med både klienter, kolleger og andre samarbejdspartnere.
 • Bedre beslutningstagning: En mentaliserende tilgang kan styrke din evne til at tage bæredygtige beslutninger sammen med din klient.
 • Forebygge konflikter: Når du kan “se bagom” din klients adfærd, kan du bedre håndtere diverse udfordringer og forebygge, at de vokser sig store.
 • Bedre samspil: Klienterne vil i højere grad føle sig hørt og forstået, hvilket vil give dem en mere tryg og positiv oplevelse af den juridiske proces.
 • Øget tillid: Du får styrket din kompetence til at kunne “gribe” klienterne og deres behov, hvilket kan skabe øget tillid og styrke jeres relation.
 • Styrket samarbejde: Bedre forståelse for din kollega skabere dybere relationer med teamet.

Målgruppe

Kurset er til advokater, advokatfuldmægtige og sekretærer, der ønsker at forbedre klientrelationer og arbejdsmiljø gennem bedre forståelse og håndtering af den følelsesmæssige side af juridisk praksis.

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 


Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.