Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Løgndetektion

Kropssprog, ansigtsudtryk & erklæringsanalyse

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

På dette kursus om løgndetektion lærer du, hvordan du med avancerede metoder kan spotte indikationer på løgn og bedrag.

Dagen vil have fokus på primært fire emner:

 • Kropssprog
 • Ord- og erklæringsanalyse
 • Ansigtsudtryk- og mikromimik
 • Psykofysiologi

De fire emner er essentielle for at kunne aflæse andre og dermed afsløre løgn og bedrag i andres adfærd.
Målet for kurset er at give dig avancerede redskaber, således at du kan reagere proaktivt i en situation frem for reaktivt. Du vil lære at kunne aflæse og analysere både verbal og nonverbal adfærd, og blive i stand til at navigere i den information, som du modtager.

Du vil også lære unikke teknikker til, hvordan du kan udtrække utilsigtet information fra sin modpart, med henblik på at finde frem til sandheden.

Kurset er baseret på videnskaben fra adfærds- og følelsesmæssig intelligens, påvirknings- og beslutningspsykologi, samt særligt Paul Ekman godkendt materiale.

Emner på kurset er bl.a.:
 • Kropssprog
 • Løgndetektion
 • Ord- og Erklæringsanalyse
 • Ansigtsudtryk / mimik
 • Psykofysiologi  
 • Følelsesmæssig intelligens / emotionel intelligens
 • Observation

 

Udbytte

På dette kursus vil du lære at aflæse og forstå meningen bag andres verbale og nonverbale signaler. Du vil kunne skelne mellem sande og usande følelsesmæssige tilstande, og du vil kunne spotte indikationer på løgn og bedrag, og hvordan du skal reagere på det.

På kurset lærer du bl.a.:

 • At aflæse subtile nonverbale signaler
 • At kunne skelne mellem betydningen- og antagelsen af verbal kommunikation
 • Identificere modpartens baseline
 • Definitionen på sandhed og løgn
 • De syv følelser med universelle ansigtsudtryk og deres udløsere
 • Identificere adfærdslækager, ”hot-spots”, “tells” mv.
 • Genkende makro og mikro udtryk i ansigtet
 • Kunne skelne mellem myterne og videnskab i sandhed og løgn
 • Psykologiske modeller for sandhed og løgn
 • De 6 kommunikationskanaler
 • Kommunikationsmåder ift. sandhed og løgn
 • 5 taktiske spørgemetoder
 • Hvordan du undgår at falde i bias-fælden
 • Tilgang til utilsigtet information

 

Baggrund

Underviserne på dette kursus har fokus på den ”fulde pakke”, dvs. hvad der fysisk og verbalt bliver kommunikeret fra modparten, og hvordan du, som modtager, skal respondere og agere herefter både verbalt og nonverbalt.

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, hvis du beskæftiger dig med forretningsmøder med højrisiko, forhandling & mægling, eller kommunikation & interviews.

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praksis og case løsninger, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.