Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Få solgt dit budskab i civile sager

En enestående mulighed for at forbedre din præstation i retten

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

Dette kursus har til formål er at øge advokatens opmærksomhed på muligheder for en succesfuld sagsførelse og en indsigt i, hvad der virker set fra dommernes stol.


Både i by- og landsretter kan de civile sager forberedes og føres med større målrettethed. På dette kursus vil en landsdommer og en byretsdommer med stor erfaring fra retterne dele ud af de mange erfaringer, de har gjort sig i retten, samt give råd og praktiske vink.

 

Kurset er til dels udviklet på baggrund af feedback fra Dommerforeningen og fra talrige advokaters input. Det er kort sagt en enestående mulighed for at forbedre din præstation i retten.
 

Emner er bla.:


  • Typiske vanskeligheder under sagen, f.eks. parternes kommunikation, syn og skøn
  • Hvad er en effektiv og smidig sagsforberedelse? Erfaringerne efter lovændringen i 2014, hvor de civilprocessuelle regler, herunder om syn og skøn, blev ændret væsentligt
  • Betydningen af hovedforhandlingens enkelte dele, herunder forelæggelsen og afhøringer
  • Hvad lægger dommerne vægt på – hvad kan advokater gøre bedre?
  • Forståelse af hvordan dommeren arbejder – fokus på hvordan advokaten kan drage fordel af dette
  • Forberedelse af ankesager
  • Ankesagers hovedforhandling. Hvad skal der til, når der afhøres nye vidner og hvornår skal de indkaldes?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater med møderet for by- og landsret samt andre, der ønsker at få et unikt indblik i, hvordan en civil sags forberedelse bedst tilrettelægges, og hvordan sagen præsenteres under hovedforhandlingen.

 

Kurset er ikke en egentlig teoretisk gennemgang af retsplejelovens bestemmelser, men er i langt højere grad baseret på fortællinger om og udvekslinger af praktiske erfaringer.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.