Kursus

Sagkyndig bevisførelse

Skønsregler, ekspertvidner og ensidigt indhentede erklæringer

7

lektioner

5995 DKK.

Share

in
t
f

 

Udbytte

Kurset i sagkyndig bevisførelse giver dig indsigt i de nyeste regler og vanskelige problemstillinger ved syn og skøn. Du får desuden redskaber til korrekt håndtering af syn og skøn, herunder ved byggesager og fast ejendom, f.eks. optimal udformning af skønstemaer, samt konkurrence- og immaterialretlige sager.

Du får også indblik i, hvordan du kan opnå en hurtigere gennemførelse af syn og skøn, tidsmæssigt såvel som økonomisk.


Indhold

Kurset går tæt på de nyeste regler og praksis om syn og skøn, ekspertvidner og ensidigt indhentede erklæringer. Du får dermed indblik i væsentlige elementer af syn og skøn og indsigt i effektiv og korrekt håndtering af skønsforretninger. Du får viden til at undgå faldgruberne i hele processen og bliver opdateret på de nyeste problemstillinger.

På kurset får du også kendskab til de mest udfordrende elementer vedrørende syn og skøn samt emnerne herunder.

Emner er bl.a.:

  • De nyeste regler om syn og skøn
  • De nyeste regler om ekspertvidner
  • Regresproblemstillinger og bevissikring
  • Ensidigt indhentede erklæringer
  • Udformning af skønstema
  • Mulighed for at få afvist syn og skøn – nyt syn og skøn
  • Isoleret bevisoptagelse 

 

Målgruppe

Kurset om sagkyndig bevisførelse er målrettet advokater og andre, der ønsker opdateret viden om væsentlige problemstillinger i forbindelse med sagsoplysning.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Share

in
t
f