Om JUC

Undervisere

Tilbage

Christian Lundblad

Retspræsident i Retten på Frederiksberg

Christian Lundblad er fra februar 2017 retspræsident i Retten på Frederiksberg. Han har tidligere været retspræsident i Aalborg Byret og været udpeget til formand i mere end 30 voldgiftssager – herunder både danske og internationale samt institutionelle og ad hoc-sager. Sagerne har bl.a. vedrørt tvister i relation til aktionæroverenskomster, M&A-aftaler og handelsaftaler inden for sektorerne liberale erhverv, IT, medico-health care, forlags- og marketingbranchen m.v.

Christian har tidligere være ansat i bl.a. Justits- og Erhvervsministeriet samt som advokat. Han har en MBA fra Henley og varetaget ledelsesstillinger i Advokatsamfundet, Vækstfonden og som adm. direktør for en advokatkæde. Han har forskellige tillidshverv – herunder som adj. professor på Aalborg Universitet.