Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Christian Lundblad

Retspræsident ved Retten på Frederiksberg

Christian Lundblad har siden 2017 været retspræsident ved Retten på Frederiksberg. Han har tidligere været retspræsident ved Aalborg Byret og været udpeget til formand i mere end 30 voldgiftssager – herunder både danske og internationale samt institutionelle og ad hoc-sager. Sagerne har bl.a. vedrørt tvister i relation til aktionæroverenskomster, M&A-aftaler og handelsaftaler inden for sektorerne liberale erhverv, IT, medico-health care, forlags- og marketingbranchen m.v.

Christian Lundblad har tidligere være ansat i bl.a. Justits- og Erhvervsministeriet samt som advokat. Han har en MBA fra Henley og varetaget ledelsesstillinger i Advokatsamfundet, Vækstfonden og som adm. direktør for en advokatkæde. Han har forskellige tillidshverv – herunder som adj. professor på Aalborg Universitet.