Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Internationale voldgiftssager

Styrk dine kompetencer i tvister på tværs af landegrænser

4

lektioner (point)

4495 DKK.

Indhold

Dette kursus har til formål at introducere dig til de særlige aspekter, der gør sig gældende for internationale voldgiftssager, og fokuserer herefter på centrale muligheder og faldgruber:

  • Introduktion til den internationale proces, herunder overvejelser om valg af voldgiftsdommere, document production, written witness statements, expert opinions og den virtuelle Oral Hearing som muligt alternativ til den traditionelle fysiske hovedforhandling
  • Den internationale voldgiftsaftale – forstå kompleksiteten og nuancerne, og undgå tidskrævende tvister om formaliteten
  • Betydningen af de centrale processuelle og strategiske valg, herunder valg af "seat","applicable law", institut og bevisregler
  • Håndtering af Procedural Orders og Terms of Reference, herunder hvordan man som part og partsrepræsentant kan tilgå og udøve indflydelse på disses udformning
 

Baggrund og udbytte

Internationale voldgiftssager involverer i sagens natur parter på tværs af landegrænser. Her er der nogle andre overvejelser, man bør gøre sig, da internationale voldgiftssager på centrale strategiske og processuelle områder adskiller sig markant fra tvister med danske parter, dommere og traditioner.

Behandling af internationale voldgiftssager fordrer derfor en høj grad af specialisering og viden om de særlige internationale forhold, reguleringer m.v., der gør sig gældende.
 
Udbyttet af kurset er en grundlæggende forståelse for de overvejelser, som du bør gøre dig i forbindelse med håndtering af internationale voldgiftssager, herunder blandt andet i relation til selve processen, voldgiftsaftalen samt processuelle og strategiske valg, der alt sammen kan have stor indflydelse på sagens udfald.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der har berøring med voldgiftsaftaler og voldgiftssager i en international kontekst, herunder advokater, advokatfuldmægtige og inhouse jurister, som ønsker en indføring i mulighederne, faldgruberne og de særlige aspekter, der gør sig gældende ved voldgift på tværs af landegrænser.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.
 
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.