Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Entreprisetvister - Løsning uden voldgift

Opmandssag/hurtig afgørelse, mediation og mægling samt syn og skøn, ensidige erklæringer og sikkerhedsbeslutning – og forenklet voldgift

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold og udbytte

Dette kursus gennemgår, hvordan parterne kan finde løsning på en entreprisetvist – uden voldgifter, herunder særligt med opmandssag/hurtig afgørelse, mediation og mægling samt ved brug af syn og skøn, ensidige erklæringer og sikkerhedsbeslutning – samt også nogle betragtninger om forenklet voldgift.

I forhold til opmandsafgørelser, hvor de første afgørelser kom i 2020, er tendensen for anvendelsen heraf stigende. Brugen af mediation og særligt mægling bør være mere fremtrædende for at finde løsning. Syn og skøn – og/eller ensidige erklæringer – kan ofte i sig selv føre til en løsning, til tider i kombination med opmandssag, mediation eller mægling.  

Disse skridt er vejen frem for at få fundet en løsning tidligere, hurtigere og billigere – uden voldgift - på parternes uenigheder, når parterne vil overlade afgørelsen til en person, de har tillid til.

Kom med på dette kursus og få en grundig gennemgang af reglerne i AB18, ABT18 og ABR18, gennemgang af den praksis, der foreligger, samt praktiske råd og vink om tilrettelæggelse og brugen heraf.

På kurset kommer du igennem følgende emner:

 
Grundig gennemgang af regler og praksis, råd og vink herom, ved uvildig tredjemand, herunder:

 • Parternes forberedelse og tilrettelæggelse
 • Partens anmodning
 • Ex officio afklaringer
 • Forslag til, høring om og udpegning af en (eller flere) tredjemand
 • Kravtyper
 • Parternes autonomi
 • Parternes indlæg
 • Tredjemands beslutningskompetence
 • Processens forløb, herunder formalitetsafgørelser, og afslutning
 • Retsvirkning og efterfølgende forløb
 • Forskelle på opmandssag, mediation og mægling
 • Brug af syn og skøn, ensidige erklæringer og sikkerhedsbeslutning 
 • Og så nogle betragtninger om forenklet voldgift.

På kurset får du bl.a.:

 

 • Viden til juridisk og praktisk at rådgive og vejlede parterne i at finde løsninger uden voldgift i en entreprisetvist, herunder reglerne i ABR18, ABT18 og AB18
 • Dybere indsigt i tilrettelæggelse og håndtering af opmandssager, mediation og mægling, brug af syn og skøn, ensidige erklæringer og sikkerhedsbeslutning – og nogle betragtninger om forenklet voldgift.
 • En forståelse af de praktiske muligheder og fordele, der er ved løsning uden voldgift, herunder den foreliggende praksis


Baggrund

Løsning af tvister i entreprisesager kan ske tidligere, hurtigere og billigere end ved voldgiftssag, når parterne ikke selv kan finde en vej frem.

Denne mulighed er givet i det nye AB-system, hvor der for byggesagens parter bl.a. er åbnet for involvering af en udefra kommende person, herunder den efter danske forhold særlige nyskabelse ved hurtig afgørelse i form af opmandssag, men også de i forvejen kendte adgange med mediation og mægling, samt brug af syn og skøn, ensidige erklæringer og sikkerhedsbeslutning – og betragtninger om forenklet voldgift.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der interesserer sig for løsning af tvister i byggeriets retsforhold, herunder repræsentanter fra bygherre, entreprenører og rådgivere.
Kurset retter sig mod de grundlæggende elementer men også specialiteter inden for løsning af tvister uden voldgift.
 

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være foredrag kombineret med konkrete sager og dilemmaspørgsmål samt erfaringsudveksling.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.