Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Forebyggelse af entreprisesager

Identificér entreprisetvister og undgå konflikter

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

På dette kursus undersøges de hyppigste årsager til entreprisetvister med fokus på, hvor i processen der oftest opstår problemer i byggeriet.

Du vil blive klædt grundigt på til at identificere de potentielle knudepunkter i byggeriets processer, hvor tvisterne typisk opstår, inden konflikterne i praksis har nået at udfolde sig således, at de helt kan afværges.


Indhold

Undervisningen starter derfor ud med en gennemgang af de mest almindelige typeproblemer, såsom:

 • Ekstraarbejder
 • Mangler
 • Tidskrav

I forlængelse heraf gennemgås de tiltag, som kan anvendes i praksis til at forebygge, at problemerne udvikler sig unødt:

 • Valg af entrepriseform
 • Granskning
 • Kontraktgrundlaget
 • Processer
 • Projektgennemgang
 • AB-reglerne og appendikser

Du får i forlængelse heraf en dybtgående gennemgang af hver enkelt aktørs muligheder for at afværge eller nedtrappe typiske konflikter, inden de når at opstå i praksis.
Du bliver klogere på hvilke skridt, den enkelte aktør konkret kan tage, inden for de ovennævnte områder for at forebygge potentielle tvister.

Gennemgangen fokuserer på aktører, såsom:

 • Bygherre
 • Entreprenør
 • Underentreprenør
 • Rådgiver
 
Endeligt vil du blive skarpere på, hvordan de uundgåelige uenigheder parterne imellem kan løses, inden de udvikler sig til egentlige tvister. Du får derfor en grundig gennemgang af mulighederne for konfliktløsninger, herunder konfliktmægling, hurtig afgørelse, mediation, m.v., samt fordele og ulemper forbundet med hver enkelt.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med rådgivning af byggeriets aktører samt bygherrer, entreprenører, driftsherrer og andre som ønsker indsigt i, hvordan potentielle tvister kan forebygges
Kurset giver således værdifuld indsigt for både jurister og ikke-jurister.
 

 Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.