Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Entreprenørprojektering

Faldgruber og muligheder

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

Formålet med dette kursus er at give et overblik over reglerne om entreprenørprojektering med fokus på systemleverancer og funktionsudbud samt reglerne om dette i det reviderede AB-system – AB 18, ABR 18 og ABT 18. Særligt vil fokus være på såvel ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør som håndtering af mangler og ekstraarbejder ved hel og delvis entreprenørprojektering.

Det er sigtet med kurset at give et praktisk udbytte, hvorved du får kompetencerne til at forestå gnidningsfrie byggerier.


Indhold

Som følge af den tekniske udvikling bliver det mere og mere udbredt at tilvælge entreprenørprojektering. Der er dog også udfordringer ved dette valg ved, at projekteringsforpligtelsen og ansvarsfordelingen forskydes, hvilket kan føre til problemer og søgsmål.

Af denne grund har man i mange tilfælde ændret AB-reglerne for at håndtere disse uklarheder, der dog ikke giver helt klare svar på alle problemstillinger indenfor entreprenørprojekteringens område.

Derfor er det ikke blevet mindre vigtigt at have styr på aftalegrundlaget og reglerne, der regulerer området, da det er særligt vigtigt at have styr på, hvem der står for hvilke ydelser, og hvem der har ansvaret for dem.
 
Emner er bla.:

 • Totalentreprise
 • Funktionsudbud
 • Systemleverancer
 • Entreprisens grænser
 • Ansvarsfordeling
 • Samprojektering
 • Ekstraarbejder
 • Tidsfristforlængelser
 • Mangler
 • Det nye AB-system
 • Rådgivers rolle ift. entreprenørprojektering
 • Bygherrens rolle
 

Målgruppe

Kurset er målrettet praktikere og rådgivere, der har berøring med byggeprojekter. Kurset er derfor relevant for bygherrer, entreprenører, advokater og jurister, der beskæftiger sig med byggeri.
 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.