Netværk

Netværk i Rådgivning og Byggeri

20

lektioner

21950 DKK.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Byggeriets forsikringer

Certificering

AB-18-certificering - alle 4 moduler

Kursus

Entreprisetvister - Løsning uden voldgift

Kursus

Entrepriseretlig praksisgennemgang

Kursus

Digital entrepriseret

Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der arbejder med rådgivning i byggeriet i den ene eller anden forstand. Du har en baggrund som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, landinspektør, intern rådgiver hos entreprenørfirmaer, bygherrerådgiver, advokat eller lignende. Entreprenører, rådgivere og bygherrer skal sidde sammen i netværket for, at forstå hinandens udfordringer og forbedre samarbejdet, så konflikter kan stoppes inden de udvikler sig til deciderede retssager eller andet.

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med, at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de daglige udfordringer som rådgiver i branchen. Netværkslederen vil stå for en mindre del af indholdet på netværket, hvor du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til hvert møde være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af oplæggene via valg af temaer og oplægsholdere.

 

Emneliste til kommende sæson

 • Praktik på forhandling og aftaleindgåelse - redskaber mod lange svarfrister fra bygherre
 • Kontrahiering - prissætningsudfordringer
 • Hurtige afgørelser
 • Udviklingen af omkostninger på Syn & Skøn
 • Tidlig inddragelse
 • Offentlige opgaver udbydes for stort
 • Erfaringer og nyheder fra Voldgift
 • Mediation (praktiske erfaringer)
 • Forsikringsafgørelser og konsekvenser ved mangler i projekteringen
 • Før og efter projektaflevering (Comissioning)
 • Fagentreprise vs. Totalentreprise
 • Beslutning om stillet sikkerhed (under AB18)

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer og problemstillinger for rådgivere i byggebranchen. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og videndeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE.  

 

Målgruppe

Netværket optager eksempelvis arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, landinspektører, bygherrerådgivere, intern rådgiver hos entreprenørfirmaer, advokater eller lignende med erfaring som rådgivere i byggebranchen. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Share

in
t
f

Relaterede produkter

Kursus

Byggeriets forsikringer

Certificering

AB-18-certificering - alle 4 moduler

Kursus

Entreprisetvister - Løsning uden voldgift

Kursus

Entrepriseretlig praksisgennemgang

Kursus

Digital entrepriseret