Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Digital entrepriseret

Bevis, rettigheder, meddelelsespligter, ansvar og risici - BIM, VDC og AI

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus bringer dig gennem brugen og forståelse af digitale værktøjer, herunder BIM, VDC og AI, ved byggesager både under planlægning, projektering og udførelse, herunder fokus på følgende:
 
 • Fra 2D over 3D, 4D og 5D til 10D – digitale bygningsmodeller - BIM – VDC
 • Samspillet mellem byggeriets digitale teknologi og AI og bl.a. bæredygtighedskrav
 • Er det digitale grundlag mere klart og entydigt
 • Status og fremtid for byggeriets parters brug af det digitale fundament
 • Rettighederne til de enkelte deltageres bidrag til den fælles model og til modellen, herunder ophavsret, markedsføringsret, hvem har hvilke rettigheder, og overgang, udnyttelse og krænkelse, herunder AI
 • Åbne eller lukkede dataformater, sporbarhed, vejledende eller bindende, reverse engineering, undervejsinformation, frigivelse af endelige data og ajourføring af fælles model
 • Opgaver, pligter og ansvar ifølge IKT-bekendtgørelser, AB18-systemet, betænkningen og ydelsesbeskrivelser 2018 og 2019 og vejledninger hertil
 • Projekteringsleders rolle og ansvar, BIM-koordinator, IKT-ledelse
 • Hvad og i hvilket omfang skal modellen anvendes, forrang ved uoverensstemmelse
 • Er 3D et supplement til 2D under projektering, kvalitets- og bevissikring og as-built under udførelse og ved aflevering eller – krav til detaljeringsgrad for 3D
 • Mængdeudtræk, placering af ansvar og risiko for fejl, verifikation
 • Betydningen af ret eller pligt til at anvende BIM i forhold til ansvar og risiko for bevissikring og bevisbyrde ved forandringskrav for ændringer og forsinkelse, herunder meddelelsespligter


Udbytte

Kurset giver dig en indføring i den praktisk juridiske forståelse af en byggesags parters tilgang, disses behov og interesser og regler og praksis om rettigheder, pligter og ansvar og risici. Herunder også indblik i brugen og forståelsen af IKT, BIM og VDC under planlægning, projektering og udførelse.

På kurset får du bl.a. dybere indblik i og forståelse for de udfordringer, der ved digitalisering under planlægning, projektering, udførelsen og efterfølgende drift og vedligehold, set fra en praktisk juridisk vinkel.

 

Baggrund

Byggeri og anlæg simuleres i dag digitalt før det realiseres i virkeligheden. Det har flere fordele og endnu flere udfordringer.

Det kræver øget investering i projektet, herunder parternes uddannelse og forståelse for det digitale miljø, og det stiller øgede krav til parters kompetencer. ”Det er smart, hvis man kan det og forstår det”.

Det gælder også i forhold til den praktisk juridisk forståelse.
 

Målgruppe

Kurset retter sig mod byggeledere, projektledere, projekteringsledere, IKT-ledere, jurister mm., der håndterer eller interesserer sig for brugen af digitale byggemodeller, BIM, VDC og AI under planlægning, projektering eller udførelse, herunder praktisk juridisk forståelse for at sikre bevis, afklaring og løsning af det uventede og uklarheder, ved forsinkelse, forstyrrelse og merydelser.
 

Undervisningsform

Kurset vil være baseret på foredrag, og de enkelte temaer vil være baseret på konkrete eksempler og praktisk erfaring, råd og vink, og med inddragelse nyeste afgørelser.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.