Digital entrepriseret


–  Bevis, rettigheder, meddelelsespligter, ansvar og risici

 

Udbytte

Kurset giver deltagerne i indføring i den praktisk juridiske forståelse af en byggesags parters tilgang, disses behov og interesser og regler og praksis om rettigheder, pligter og ansvar og risici. Herunder også indblik i brugen og forståelsen af IKT, BIM og VDC under planlægning, projektering og udførelse.

 

På kurset får du bl.a. dybere indblik i og forståelse for de udfordringer, der ved digitalisering under planlægning, projektering, udførelsen og efterfølgende drift og vedligehold, set fra en praktisk juridisk vinkel.

 

Baggrund

 

Byggeri og anlæg simuleres i dag digitalt før det realiseres i virkeligheden.

Det har flere fordele og endnu flere udfordringer.

Det kræver øget investering i projektet, herunder parternes uddannelse og forståelse det digitale miljø, og det stillet øgede krav til parters kompetencer. ”Det er smart, hvis man kan det og forstår det”.

Det gælder også i forhold til den praktisk juridisk forståelse.

 

Indhold

 

Kurset bringer deltagerne gennem brugen og forståelse af digitale værktøjer, herunder BIM og VDC, ved byggesager både under planlægning, projektering og udførelse, herunder fokus på følgende:

 

  • Fra 2D til 3D, 4D og 5D – digitale bygningsmodeller - BIM - VDC
  • Er det digitale grundlag mere klart og entydigt
  • Status for byggeriets parters brug af det digitale fundament
  • Rettighederne til de enkelte deltageres bidrag til den fælles model og til modellen, herunder ophavsret, markedsføringsret, hvem har hvilke rettigheder, og overgang, udnyttelse og krænkelse
  • Åbne eller lukkede dataformater, sporbarhed, vejledende eller bindende, reverse engineering, undervejsinformation, frigivelse af endelige data og ajourføring af fælles model
  • IKT, BIM og ydelsesbeskrivelse 2018 og AB18-systemet
  • Projekteringsleders rolle og ansvar, BIM-koordinator, IKT-ledelse
  • Hvad og i hvilket omfang, skal modellen anvendes, forrang ved uoverensstemmelse
  • Er 3D et supplement til 2D under projektering, kvalitets- og bevissikring og as-built under udførelse og ved aflevering eller – krav til detaljeringsgrad for 3D
  • Betydningen af ret eller pligt til at anvende BIM i forhold til ansvar og risiko for bevis ved forsinkelse og merydelser, herunder meddelelsespligter

 

Målgruppe

 

Kurset retter sig mod byggeledere, projektledere, projekteringsledere, IKT-ledere, jurister mm., der håndterer eller interesserer sig for brugen af digitale byggemodeller, BIM og VDC under planlægning, projektering eller udførelse, herunder praktisk juridisk forståelse for at sikre bevis, afklaring og løsning af det uventede og uklarheder, ved forsinkelse, forstyrrelse og merydelser.

 

Undervisningsform

 

Kurset vil være baseret på foredrag, og de enkelte temaer vil være baseret på konkrete eksempler og praktisk erfaring, råd og vink, og med inddragelse nyeste afgørelser.
 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 12. september 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokostAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course