Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Ansvarssubjekter og meddelelsespligter inden for entrepriseretten

Undgå fortabelse af materielt berettigede krav

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

Dette kursus omhandler over for hvem og hvordan krav skal rejses og forfølges - særligt krav mod entreprenører, leverandører og forsikringsselskaber, herunder ansvar og hæftelse i og uden for kontrakt, og overordnet i forhold til rådgivere. Kurset går i dybden med og giver en detaljeret gennemgang af krav til rettidig og retmæssig reklamation og afbrydelse af passivitet og forældelse, herunder procesunderretning, suspensionsaftale, retsskridt, syn og skøn, skylderkendelse og forhandling.


Du får altså en grundig gennemgang af regler og praksis, råd og vink om at fremsætte krav, herunder afklaring af hvem, krav rettes mod, og hvordan og hvornår, efter AB18 – og ABT og ABR, herunder:


 • Aftalevedtagelsen og -begrænsninger, herunder krav mod medkontrahenter, forsikringsselskaber, sikrede under en forsikring, garantistillere, leverandører m.m., fuldmagtsforholdet, mundtlige og indirekte aftaler, bundet af og bevis for fast pris, target-pris, mængdekontrakter

 • Transport af og indtræden i krav, herunder værneting og konkurs

 • Direkte krav, herunder grundlaget herfor og værneting

 • Rettidig og retmæssig reklamation, relative og absolutte reklamationsfrister

 • Forældelse, herunder fristens begyndelse og afbrydelse, herunder ansvarserkendelse, forligsforhandlinger, retsskridt og syn og skøn, og tillige i forhold til arbejdsgaranti, forsikring og konkurs

 • Procesunderretning og suspensionserklæring

 • Retsfortabende passivitet

 • Andre meddelelsespligter.


Baggrund
Materielt berettigede krav fortabes, hvis det ikke rejses rettidig og retmæssigt mod den rette, og afskæres ved forældelse eller passivitet, hvis det ikke forfølges rettidig og retmæssigt.

Der smerter ikke kun rådgiveren men også kravstiller, når et krav, der er materielt berettiget, i sin helhed må frafaldes alene af formelle grund, allerede fordi det ikke er rejst eller forfulgt korrekt. Og det kan undgås.

Kom med på dette kursus og få en grundig gennemgang af reglerne, herunder AB18, ABT18 og ABR18, forsikringsaftaleloven og forældelsesloven, og gennemgang af den praksis, der foreligger, samt praktiske råd og vink om tilrettelæggelse og brugen heraf.


Udbytte

På kurset får du bl.a.:
 • Viden til juridisk og praktisk at håndtere og rådgive om krav i en entreprisetvist, herunder reglerne i ABR18, ABT18 og AB18 og forsikringsaftaleloven og forældelsesloven
 • Dybere indsigt i tilrettelæggelse og håndtering af at rejse og forfølge krav
 • En forståelse af de praktiske muligheder og risici, der er herved.
 

Målgruppe

Kurset retter mod alle, herunder byggeledere, projektledere, projekteringsledere, jurister mm., der håndterer, rådgiver om eller interesserer sig for krav i byggesager.

 

Undervisningsform

De enkelte temaer vil være baseret på konkrete eksempler og praktisk erfaring, råd og vink, og med inddragelse nyeste afgørelser.
Kurset veksler således mellem teori, praksis og case-løsning, og der er lagt vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.