Kursus

Entrepriseretlig praksisgennemgang

En effektiv gennemgang af afgørelser fra entrepriseretlige tvister

7

lektioner

5995 DKK.

Udbytte

Du får en grundig og praksisorienteret gennemgang af en buket af afgørelser inden for en række udvalgte områder. Der vil være fokus på gennemgang af de vigtigste og retningsgivende afgørelser inden for entreprise-, udbuds- og forsikringsretlige tvister. 

Kurset tager udgangspunkt i den virkelige verden og faktiske tvister mellem parterne.

 


Baggrund og indhold

Entrepriseretten er i høj grad reguleret af praksis på området.

Kendskab til den forskelligartede praksis er relevant og vigtig både for rådgivere og praktikere, der beskæftiger sig med byggeri. Det kan dog være utroligt tidskrævende at sætte sig ind i og bevare det fulde overblik over dette store praksisområde.

På dette kursus har vi samlet de vigtigste, retningsgivende afgørelser for dig - og præsenterer og gennemgår en oversigt over de vigtigste afgørelser med fokus på konkrete tvister og faktiske problemstillinger - og hvad de i praksis betyder for dig. Derved slipper du for den tidskrævende proces, som det er at sortere de vigtigste afgørelser fra samt arbejdet med at sætte dem ind i en praktisk sammenhæng.
 

Emner er bla.:

 • Forældelse 
 • Mangler 
 • Syn og skøn 
 • Aftaleindgåelse 
 • Leveringsvilkår 
 • Projektansvar 
 • Producentansvar 
 • Dagbøder 
 • Forsikringspligt 
 • Følgeskade 
 • Afleveringstidspunkt 
 • Totalentreprise 
 • Rådgivningsansvar 
 • Ansvarsbegrænsning 
 • Materialevalg 
 • Selvforsikrer 
 • Egen skyld 
 • Ingeniøransvar 
 • Garantiansvar 
 • Fagmæssigt korrekt 
 • Udbudsmateriale 
 • Kontraktsovertagelse 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, der beskæftiger sig med rådgivning af byggeriets aktører samt bygherrer, entreprenører, driftsherrer og andre som ønsker et indblik i retspraksis på entrepriserettens område. 

Kurset giver således værdifuld indsigt for både jurister og ikke-jurister.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret, om nye regler, love, praksis – og ikke mindst har de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.