Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Klaus Rasmussen

Advokat hos Alm. Brand

Klaus Rasmussen er advokat hos Alm. Brand. Han har i en længere årrække beskæftiget sig med bygningsforsikring, entrepriseforsikring, byggeskadeforsikring og ansvarsforsikringer knyttet hertil og herunder deltaget i udarbejdelse af forsikringsbetingelser, ført retssager vedrørende forsikringsprodukter og ydet rådgivning herom.

Derudover underviser Klaus Rasmussen bl.a. på Forsikringsakademiet samt på kurser hos JUC inden for entrepriseret.