Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Tekniske rådgiveres ansvar og forsikringsdækning

Situationsbestemt ansvar og forsikringsbeskyttelse for tekniske rådgivere

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Indhold

På kurset kommer deltagerne igennem følgende emner:
Grundig gennemgang af regler og praksis, råd og vink om krav fremsat over for en teknisk rådgiver efter ABR18, herunder:
  • Ansvarsgrundlaget, herunder gennemgang af de opgaver, en teknisk rådgiver påtager sig, og de pligter og det ansvar der følger med den enkelte type opgave, herunder afgrænsningen mellem tekniske, juridiske og økonomiske forhold, bl.a. rådgivning over for bygherren fra start til udbud og kontrakt med entreprenør, overgang til entreprenørens rådgiver, opgaver under entreprisens udførelse, projektopfølgning, tilsyn, projekteringsledelse, byggeledelse, IKT-ledelse, bæredygtighed, klimakrav, ESG, ved aflevering, 1-års og 5-års eftersyn og drift og vedligehold,  
  • De forskellige kravtyper, herunder fejl, mangler og forsinkelse, og opgørelsen og størrelsen af det økonomiske krav, herunder ansvarsbegrænsninger,
  • Kausalitet og adækvans, herunder forskel mellem projektfejl og -mangel, 
  • Rettidig og retmæssig reklamation, relative og absolutte reklamationsfrister, 
  • Forældelse, herunder fristens begyndelse og afbrydelse, herunder ansvarserkendelse, forligsforhandlinger, retsskridt og syn og skøn, og tillige i forhold til forsikring og konkurs,
  • De forskellige forsikringstyper, forsikringsselskaber, vilkår og betingelser, tegning, præmier, kombineret med CAR, forsikringssum, selvrisiko, afdækkede risici, omprojektering, forsinkelse, grov uagtsomhed, direkte krav, indirekte tab, totalentreprenørens projektering, leverandørprojektering, anmeldelse og deltagelse. 

Baggrund

Krav mod tekniske rådgivere er tæt knyttet til ansvarsforsikringsdækning. Der er tegning af den eller de tilstrækkelige og nødvendige forsikringer ofte afgørende, herunder hvad, der dækkes, og særligt ikke dækkes. I tilfælde af dækning overtager forsikringsselskabet repræsentationen og varetager den tekniske rådgivers interesser som den sikrede i samarbejde med rådgiveren.

Udbetaling under en forsikring kræver fortsat, at der er berettiget grundlag for krav mod rådgiveren over selvrisiko og inden for forsikringssummen eller ansvarsbegrænsningen.
Det skal således tillige afklares, om erstatningsbetingelserne er opfyldt, herunder om der er ansvarsgrundlag, et økonomisk lidt tab og kausalitet og adækvans.

Materielt berettigede krav fortabes, hvis det ikke rejses rettidig og retmæssigt mod den rette, og afskæres ved forældelse eller passivitet, hvis det ikke forfølges rettidig og retmæssigt.
Der smerter ikke kun rådgiveren men også kravstiller, når et krav, der er materielt berettiget, i sin helhed må frafaldes alene af formelle grund, allerede fordi det ikke er rejst eller forfulgt korrekt. Og det kan undgås.

Kom med på dette kursus og få en grundig gennemgang af reglerne, herunder ABR18, ydelsesbeskrivelser, vejledninger, forsikringsaftaleloven og forældelsesloven, og gennemgang af den praksis, der foreligger, samt praktiske råd og vink om tilrettelæggelse og brugen heraf.

Udbytte

På kurset får du bl.a.:
  • Viden til juridisk og praktisk at håndtere og rådgive om krav, der i en entreprisetvist rejses mod den tekniske rådgiver, herunder reglerne i ABR18, ABT18 og AB18 mm. og forsikringsaftaleloven og forældelsesloven.
  • Dybere indsigt i tilrettelæggelse og håndtering af at rejse og forfølge krav mod den tekniske rådgiver og afklaring af forsikringsdækningen.
  • En forståelse af de praktiske muligheder og risici, der er herved.
 

Målgruppe

Kurset retter mod alle, herunder tekniske rådgivere, byggeledere, projektledere, projekteringsledere, jurister mm., der håndterer, rådgiver om eller interesserer sig for krav, der i byggesager rejses mod den tekniske rådgiver.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.