Undervisere

Tilbage

Mikael Sjöberg

Landsdommer og formand for Dommerforeningen

Mikael Sjöberg har siden 2001 været dommer i Østre landsret og har siden 2010 været formand for Dommerforeningen. Han var ansat som fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet, inden han i 1994 blev dommer i Københavns byret. Mikael Sjöberg har arbejdet – og arbejder også den dag i dag med civile sager såvel som straffesager, på både det konkrete og det generelle plan.

Mikael Sjöberg har sammen med Elisabet Michelsen været initiativtager og tovholder på den arbejdsgruppe, som Dommerforeningen i nedsatte 2012 for at udarbejde en vejledning for behandlingen af de civile sager ved byretterne. Han har deltaget i Østre landsrets civile fagudvalg i forbindelse med revision af landsrettens vejledning om civile sager samt været medlem af det udvalg, der i 2012 blev nedsat af Justitsministeriet om bedre og mere effektiv behandling af de civile sager.

For tiden er Mikael Sjöberg medlem af Rørdam-udvalget. Udvalget har til opgave at undersøge og komme med bud på, hvordan de lange sagsbehandlingstider hos domstolene kan nedbringes.