Om JUC

Undervisere

Tilbage

Mikael Sjöberg

Landsdommer og formand for Dommerforeningen

Mikael Sjöberg har siden 2001 været dommer i Østre landsret og har siden 2010 været formand for Dommerforeningen. Han var ansat som fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet, inden han i 1994 blev dommer i Københavns byret. Han har arbejdet – og arbejder også den dag i dag med civile sager såvel som straffesager på både det konkrete og det generelle plan.

Han har sammen med Elisabet Michelsen været initiativtager og tovholder på den arbejdsgruppe, som Dommerforeningen i nedsatte 2012 for at udarbejde en vejledning for behandlingen af de civile sager ved byretterne. Han har deltaget i Østre landsrets civile fagudvalg i forbindelse med revision af landsrettens vejledning om civile sager samt været medlem af det udvalg, der i 2012 blev nedsat af Justitsministeriet om bedre og mere effektiv behandling af de civile sager: Et udvalg hvis forslag ér omsat til lovgivning og bliver omsat til lovgivning i år.