Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Elisabet Michelsen

Retspræsident ved Retten i Lyngby

Elisabet Michelsen er retspræsident ved Retten i Lyngby og har tidligere været dommer ved Retten i Glostrup. Elisabet er også tidligere næstformand i Dommerforeningen. Hun har siden 1994 været ansat i Københavns Byret, Sø- og Handelsretten, Højesteret og Østre Landsret. Udover arbejdet i Retten i Lyngby er hun deltidsansat i Domstolsstyrelsen i det projekt, der udvikler den digital sagsportal til behandling af de civile sager.

Hun har sammen med landsdommer Mikael Sjöberg været initiativtager og tovholder på den arbejdsgruppe, som Dommerforeningen nedsatte i 2012 for at udarbejde en vejledning for behandlingen af de civile sager ved byretterne. Hun var medlem af det udvalg, der i 2012 blev nedsat af Justitsministeriet om bedre og mere effektiv behandling af de civile sager. Udvalgets forslag blev i 2014 omsat til lovgivning.