Kursus

Grundkursus i forsikringsret

En generel indføring i juraen ved håndtering af forsikringssager

14

lektioner (point)

13590 DKK.

Indhold

Dette grundkursus på 2 dage, vil give dig en generel indføring i forsikringsretten med fokus på den praktiske virkelighed.


Formålet med kurset er, at klæde dig på til at håndtere forsikringsretlige problemstillinger, og at du - efter endt kursus - har et godt overblik over, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når en forsikringssag lander på dit bord.


Underviserne kommer fra hhv. et større forsikringsselskab, og et advokatkontor, som repræsenterer forsikringstagere. Dette giver en god mulighed for at belyse problemstillingerne fra flere vinkler. 


Med fokus på en praktisk tilgang, og ved brug af eksempler fra undervisernes egne erfaringer og fra retspraksis, vil emnerne bl.a. være:

 • Regler om risikooplysninger ved indtegning
 • Centrale begreber i forsikringsretten f.eks. forsikringssum, dækningsprincipper og sikrede
 • Pligter og rettigheder ved anmeldelse
 • Renter og omkostningsdækning
 • Forsæt og grov uagtsomhed
 • Sikkerhedsforskrifter og risikoafgrænsninger
 • Rettigheder for 3. mænd f.eks. panthavere
 • Begunstigelse i livs- og ulykkesforsikringer
 • Forældelsesregler
 • Regulering vedr. forsikringsselskabers særlige undersøgelsesskridt f.eks. ift. personovervågning

Udbytte

På kurset får du bl.a. indsigt i:

 

 • De vigtigste dele af den forsikringsretlig regulering
 • De mest almindelige forsikringstyper og udfordringer vedr. disse
 • Forhold vedr. hele forsikringens ”liv” fra tegning til skadesag til ophør
 • Ret og pligt når en konkret forsikringssag opstår
 • Dækningstvister
 • Skadeopgørelse
 • 3. mandsrettigheder
 • Forældelse


Baggrund

Mange advokater og jurister vil i løbet af deres karriere opleve at skulle rådgive om forsikringsforhold. Der kan være tale om privatlivets forsikringer som f.eks. bygningsforsikring, indboforsikring, ulykkesforsikring eller pensionsforsikringer, eller erhvervslivets forsikringer som f.eks. erhvervsansvarsforsikring, entrepriseforsikring og rådgiveransvarsforsikringer.
 
Forsikringsret er en specialdisciplin indenfor obligationsretten, og forsikringsaftaler er undergivet særskilt regulering i bl.a. forsikringsaftaleloven. I forsikringsretten optræder en række særlige begreber, og kender man ikke den forsikringsretlige ramme, de forsikringsretlige grundbegreber og den tilknyttede regulering, er området svært at navigere i. 

 

Målgruppe

Kurset er et grundkursus som retter sig mod jurister, advokater eller andre som beskæftiger sig med forsikringer, eller som ønsker et grundlæggende kendskab til retsområdet. Specialister som arbejder med en del af forsikringsretten, men ønsker bredere kendskab til andre dele af området, vil også få udbytte af kurset.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.Dette siger vores deltagere:


”Det var godt med undervisere, der virkede passionerede for emnet.”

- Louise Bøjgaard Jakobsen, advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Flemming Jensen

Tidligere kursusdeltager

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.