Netværk

stroke-width="2.28571" />

Kursus

Forældelse

En grundig gennemgang af reglerne og den praktiske håndtering

7

lektioner (point)

6795 DKK.

Udbytte

På dette kursus gennemgår vi forældelsesreglerne fra A-Z med fokus de mest anvendte forældelsesregler inden for emner som inkasso, konkurs, krav i ansættelsesforhold, forligsforhandlinger, fogedretslig behandling, renter mv.

Du får både en grundig gennemgang af reglerne, samt en masse input til den praktiske håndtering af reglerne samt indblik i den nyeste praksis på området. Du bliver dermed i stand til at styre uden om faldgruberne og lære, hvordan du løser udfordringerne i praksis.


Indhold

Emner er bl.a.:
 • Forældelsesfristens begyndelse
 • Forældelsesfristens længde
 • Absolutte frister
 • Suspension af forældelse
 • Afbrydelse af forældelse
 • Hvad gør man, hvis skyldneren forsvinder?
  • Er det nok at tage en       Folkeregisteroplysning på skyldner?
  • Skal man Google ham?
 • Sager med flere end to parter
 • Kautionister
 • Retsvirkninger af forældelse – herunder om      renter
 • Den nærmere beregning af fristerne – inden      for og uden for den digitale sagsportal
 • Nye frister

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere med juridisk berøringsflade i bred forstand, idet forældelse er relevant for stort set alle juridiske discipliner. Målgruppen er f.eks. advokater, advokatfuldmægtige, bogholdere, virksomhedsjurister, revisorer, kommunalt ansatte jurister, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, som ønsker et overordnet og grundlæggende kendskab til forældelsesregler.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.