Kursus

Forældelse

7

lektioner

5995 DKK.

Del på sociale medier

in
t
f

Udbytte

På dette kursus gennemgår vi forældelsesreglerne med fokus på de aspekter, der vil være særligt relevante efter coronakrisen (inkasso, konkurs, krav i ansættelsesforhold, forligsforhandlinger, fogedretslig behandling, renter mv.). Du får både en grundig gennemgang af reglerne, samt en masse input til den praktiske håndtering af reglerne.


Indhold

Vi kommer bl.a. ind på:

 • Forældelsesfristens begyndelse
  • Hvornår forfalder et krav, og hvad skal der til for at forældelsesfristen er suspenderet?
  • Særlige sagstyper, navnlig personskade
 • Forældelsesfristens længde:
  • Domme.
  • Gældesbreve
  • Forlig
  • Fakturakrav
  • Erstatningskrav
 • Absolutte frister
 • Afbrydelse af forældelse
  • Skyldnerens erkendelse
  • Anlæg af retssag
  • Foreløbig afbrydelse
  • Redningskrans eller det bedst mulige?
  • Anerkendelsessøgsmål
  • Administrativ rekurs m.v.
  • Isoleret bevisoptagelse
  • Forhandlinger – hvornår forhandler vi, og hvornår taler vi blot til hinanden?
 • Hvad gør man, hvis skyldneren forsvinder?
  • Er det nok at tage en Folkeregisteroplysning på skyldner?
  • Skal man Google ham?
 • Sager med flere end to parter
 • Retsvirkninger af forældelse – herunder om renter
 • Den nærmere beregning af fristerne – inden for og uden for den digitale sagsportal

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere med juridisk berøringsflade i bred forstand, idet forældelse er relevant for stort set alle juridiske discipliner. Målgruppen er f.eks. advokater, advokatfuldmægtige, bogholdere, virksomhedsjurister, revisorer, kommunalt ansatte jurister, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer osv.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Tidligere kursusdeltagere

"Underviserne. De udviste stor kendskab til området - ikke bare til lovteksten men også praksis og "det bagvedliggende arbejde", der relaterer sig til betænkning og andre forarbejder. 
– Henrik Holme Vraa, projektchef, KFI Erhvervsdrivende Fond.
 

"Utroligt vidende og inspirerende undervisere. Fedt med Kahoot! quiz, det er sjovt og gør, at man husker tingene på en anden måde. Dejlig humor hos begge undervisere"
– Annette Junker, finansieringskonsulent, KFI Erhvervsdrivende Fond.
 

"Sindssygt godt formidlet og super god idé med Kahoot test!"
– Tove Juhl Jørgensen, advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm.

Del på sociale medier

in
t
f