Kursus

Forældelse af forsikringskrav

Særregler og faldgruber

4

lektioner

3995 DKK.

Udbytte

På kurset i forældelse af forsikringskrav bliver du i stand til at styre uden om de mange faldgruber og navigere rundt i de særregler, der findes på området – samtidig bliver du opdateret på retspraksis og fortrolig med lovgrundlaget.
 

Indhold

Du får stillet skarpt på de problemstillinger, der kan risikere at opstå ved forældelse af forsikringskrav af Henning Jønsson, der er tidligere direktør ved Ankenævn for Forsikring. Hvert år går forsikringstagere glip af større millionbeløb på forsikringsområdet på grund af manglende viden og indsigt i forsikringer og forældelse. Nogle af de mistede millioner hentes hjem fra forsømmelige advokater og deres ansvarsforsikringer: Det er altså vigtigt at have et grundigt kendskab til forældelsesreglerne vedrørende forsikringskrav, hvor der i betydeligt omfang gælder særregler.

Emner er bl.a.:

  • Hvorfor forældelsesregler?
  • Hvad er et forsikringskrav?
  • Fastlæggelse af tidspunktet, hvorfra forældelse skal regnes
  • Særligt om personskadekrav
  • Absolutte frister, tillægsfrister samt disses længde
  • Suspension
  • Særregler om forsikring
  • Afbrydelse og retsvirkning af forældelse
  • Lovens fravigelighed
  • Anmeldelsesfrister vs. forældelsesfrister

 

Målgruppe

Kurset i forældelse af forsikringskrav er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, medarbejdere i forsikringsselskaber og andre jurister – såvel som ansatte i fagforeninger og socialrådgivere, der rådgiver inden for området, og som ønsker at være opdateret på den seneste udvikling inden for forældelse på forsikringsrettens område.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret, om nye regler, love, praksis – og ikke mindst har de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.